Anonimowi Alkoholicy to wspólnota z niemal 80-letnią tradycją. Od momentu powstania w 1935 roku aktywność w AA pomogła zachować trzeźwość tysiącom ludzi na całym świecie. Dziś wspólnota liczy ponad 2 miliony członków, którzy spotykają się w 100 000 grup w 150 krajach. Dla wielu z nich pierwszy mityng wiązał się z wątpliwościami i obawami, jednak nadzieja, jaką otrzymali od osób podobnych sobie, skutecznie je rozwiała. Czym jest AA? Odpowiedź znajdziesz poniżej. 

 

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Jak wskazuje „Preambuła AA” Anonimowi Alkoholicy to wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, chcąc rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. W AA nie ma żadnych składek ani opłat, wspólnota jest samowystarczalna dzięki własnym, dobrowolnym datkom. Nie jest też związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym celem jej członków jest trwanie w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Jak powstało AA?

Pewien makler giełdowy z Nowego Jorku, który przestał pić pod koniec 1934 roku, zdał sobie sprawę, że jego starania, aby pomóc innym pijącym, jemu samemu pomagają trwać w trzeźwości. W 1935 roku, podczas podróży służbowej do Akron, zetknął się z innym alkoholikiem. Gdy i on odzyskał trzeźwość obaj zaczęli szukać kolejnych osób z podobnym problemem. Zapoczątkowany przez nich ruch rozszerzał się, a swą obecną nazwę zaczerpnął z tytułu książki ,,Anonimowi Alkoholicy” opublikowanej w 1939 roku.

Jak działa AA?

Głównie poprzez lokalne spotkania, podczas których alkoholicy pomagają sobie nawzajem w stosowaniu programu zdrowienia obowiązującego w AA (patrz następne pytanie).

Czym jest Dwanaście Kroków?

Jest to zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób na życie mogą uwolnić od obsesji picia i pomóc cierpiącemu na alkoholizm stać się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

Co to jest otwarty mityng AA?

Jest to spotkanie grupy AA, w którym uczestniczyć może każdy – zarówno alkoholik, jak i osoba zdrowa. Prowadzący otwiera i zamyka mityng, a także przedstawia wypowiadających się (zazwyczaj są to członkowie AA, podobnie jak prowadzący). Opowiadają oni o swoim życiu przed i po przystąpieniu do AA, mogą również dzielić się indywidualnymi poglądami na temat programu AA.

Jak jest zorganizowane AA?

Organizacja jest bardzo mało sformalizowana. Grupy wybierają osoby, które pełnią służbę (nie rządzą) w danym czasie. Każda grupa wybiera przedstawiciela – mandatariusza, który bierze udział w spotkaniach intergrupy, a także w konferencjach regionu. Region wybiera delegatów do Służby Krajowej AA i Rady Powierników.

Czym są Tradycje AA?

Są to proponowane przez AA zasady, dzięki którym AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym.

W jaki sposób wstępuje się do AA?

Aby przystąpić do grupy wystarczy przyjść na mityng AA. Nowo wstępujący mogą zadzwonić lub napisać do Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, do AA może go również skierować znajomy, krewny bądź terapeuta. Decyzja o wstąpieniu do wspólnoty zależy jednak od samego alkoholika. Jedynym warunkiem uczestnictwa w AA jest chęć zaprzestania picia.

Ile kosztuje członkostwo w AA?

Nic.

Z czego AA się utrzymuje?

AA utrzymuje się z dobrowolnych datków przyjmowanych wyłącznie od członków AA, dzięki którym utrzymują się grupy oraz krajowe i międzynarodowe służby AA.

Czy do AA należy wiele kobiet?

Kobiety stanowią około jednej trzeciej członków AA.

Jak skuteczne jest AA?

Ostatnie badania (przeprowadzone w USA i Kanadzie) wykazują, że alkoholik, który ma za sobą mniej niż rok trzeźwości w AA, ma 41 proc. szans na jej zachowanie przez następny rok; mający od jednego do pięciu lat trzeźwości – 86 proc. szans, a ponad pięć lat – 92 proc. szans.

Dlaczego wydaje się, że AA nie działa na niektórych ludzi?

AA działa na tych, którzy naprawdę chcą przestać pić i potrafią trwale uznawać to za swój główny cel.

Czy AA jest powiązane z jakimiś innymi organizacjami?

Nie. Wspólnota wspiera inne działania na rzecz pomocy alkoholikom, ale nigdy się z nimi nie łączy.

Czy AA jest wspólnotą religijną?

Nie. Do AA należą osoby różnych wyznań, jak również agnostycy i ateiści.

Czy AA jest ruchem abstynenckim?

Nie. Wspólnota nie zajmuje żadnego stanowiska w kwestii czy inni ludzie powinni czy nie powinni pić. Członkowie AA wiedzą, że oni sami nie potrafią pić alkoholu w sposób kontrolowany i bezpieczny dla siebie.

Czym jest alkoholizm?

AA uważa, że alkoholizm nie jest przejawem upadku moralnego, ale postępującą chorobą, która zaostrza się im dłużej się pije; jest też nieuleczalną chorobą o trojakim charakterze – fizycznym, umysłowym i duchowym, która może być powstrzymana dzięki stosowaniu programu AA.

Kto to jest alkoholik?

Absolutnie każdy może cierpieć na tę chorobę, o czym świadczy ogromna różnorodność członków AA. Jeśli picie ma negatywny wpływ na życie człowieka w jakiejkolwiek sferze, a mimo to nie potrafi on zaprzestać picia, wówczas – tak twierdzi większość członków AA – jest on alkoholikiem.

Jakie są wczesne symptomy alkoholizmu?

 • Zaczynają ci się zdarzać luki w pamięci.
 • Stale pijesz więcej niż zamierzałeś.
 • Przekonujesz się, że alkohol znaczy dla ciebie więcej niż dla innych ludzi.
 • Zaczynasz usprawiedliwiać przed sobą własne picie.
 • Zaczynasz klinować (pić od rana).
 • Zaczynasz pić w samotności.
 • Po wypiciu stajesz się wrogi wobec innych ludzi.
 • Zaczynasz chodzić na popijawy.
 • Czujesz głęboki, nieokreślony niepokój.
 • Czujesz ciągły głód alkoholu.

(Powyższy wykaz 10 symptomów zaczerpnięto z materiałów opublikowanych przez Krajową Radę do spraw Alkoholizmu w Nowym Jorku.)

Jakiej pomocy może udzielić osoba nie będąca alkoholikiem?

Odpowiadając na to pytanie należy oprzeć się na rozeznaniu, czym zajmują się członkowie danej grupy. Jeśli na przykład są to profesjonaliści – lekarze, pielęgniarki, prawnicy, pracownicy opieki społecznej czy duchowni – wiadomo, że pijący alkoholicy lub ich krewni sami przyjdą do nich po pomoc. Jeśli nie są to profesjonaliści, pijący alkoholik może być ich przyjacielem, znajomym, krewnym, sąsiadem itp. Albo też mogą podejrzewać, że sami mają ten problem. Należy zatem dążyć do tego, aby słuchacze zyskali poczucie swej ważności w roli „osoby trzeciej” – kogoś, kto dociera do pijącego alkoholika z informacją, że alkoholizm to choroba i że AA daje nadzieję na jej powstrzymanie. Można również skierować swoich słuchaczy do miejscowej grupy rodzinnej Al-Anon lub do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon. Grupy rodzinne Al-Anon nie są co prawda związane z AA, ale mają bardzo poważny udział w szerzeniu wiedzy na temat alkoholizmu i jego wpływu na rodzinę.

Jak może pomóc osoba nie będąca alkoholikiem? Poniżej kilka wskazówek:

 • Zaproponuj pijącemu alkoholikowi pomoc w nawiązaniu kontaktu z AA, udostępniając mu listę telefonów lub wskazując inne drogi – wyjaśniając przy tym, że taki kontakt nie pociąga za sobą konieczności przystąpienia do AA.
 • Zaproponuj, że wraz z nim wybierzesz się na otwarty mityng AA – wyłącznie po to, aby zorientował się, czym jest AA. Takie osoby są również mile widziane.
 • Wytłumacz mu, że tylko on sam jest w stanie ocenić, czy jest naprawdę alkoholikiem; zaproponuj mu spotkanie i rozmowę z kimś z AA, kto mógłby mu pomóc w wyjaśnieniu problemu.
 • Rozmawiaj z pijącym alkoholikiem używając jedynie sugestii, unikaj straszenia i zmuszania do czegokolwiek, jako że decyzja musi i może zostać podjęta jedynie przez samego alkoholika.
 • Postaraj się zyskać pełniejsze osobiste rozumienie AA przez uczęszczanie na otwarte mityngi AA oraz czytanie literatury AA, zwłaszcza książki „Anonimowi Alkoholicy” zwanej w AA Wielką Księgą.
 • Udostępnij tę książkę oraz inne pozycje literatury AA pijącemu alkoholikowi, polecając mu je jako lekturę interesującą i nad wyraz pożyteczną.
 • Użyj swoich wpływów w lokalnej społeczności, aby pomóc innym osobom nie będącym alkoholikami lepiej zrozumieć problemy i potrzeby alkoholików, jak również charakter pomocy, jakiej udziela AA.
 • Zwracaj się do AA w każdym przypadku, gdy tylko może okazać się pomocne.

 

Opracowano na podstawie www.aa.org.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *