Przychodnia Zdrowia Malinowa w Łodzi prowadzi Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Wczesna Interwencja w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inicjatywa została sfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi. Są jeszcze wolne miejsca!

Program Wczesna Interwencja obejmuje wykonywanie testów przesiewowych AUDIT oraz krótką interwencję w formie porady specjalistycznej. W ramach terapii osób uzależnionych od alkoholu realizowane są m.in. porady diagnostyczne i terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, sesja psychoedukacyjna, oraz warsztaty.

Program terapii uzależnień trwa 6 tygodni. Zajęcia warsztatowe odbywają się w grupach liczących ok. 10 osób. Warunkiem zakwalifikowania się do Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest osobiste stawienie się w Przychodni Zdrowia Malinowa oraz podpisanie wymaganych dokumentów (obowiązkowe dane: imię i nazwisko, PESEL). Zajęcia prowadzą certyfikowani terapeuci.  

Zapisy trwają do wyczerpania limitu – pozostało ok. 7 wolnych miejsc. Zajęcia odbywają się w Przychodni Zdrowia Malinowa w Łodzi przy ul. Kilińskiego 21.

Po zakończeniu programu wydawany jest certyfikat ukończenia terapii. Program jest w całości finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Ponadto w Przychodni trwa bezpłatna akcja profilaktyczna  Przeciwdziałanie depresji wieku szkolnego”. Program adresowany jest do dzieci urodzonych w latach 2000-2002 i obejmuje konsultacje z psychologiem/terapeutą oraz warsztaty terapeutyczne. Pozostały jeszcze 4 wolne miejsca. Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Tel: (42) 630 27 59, e-mail: przychodnia.malinowa@wp.pl

Opracowano na podstawie informacji Przychodni Zdrowia Malinowa
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *