Menu

Co musimy wiedzieć o opiatach?

Co musimy wiedzieć o opiatach?

W Polsce jednymi z pierwszych, którzy naprawdę leczyli osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych byli ci, którzy albo wierzyli w skuteczność Programu Dwunastu Kroków, albo - jak Marek Kotański - w oddziaływanie społeczności terapeutycznej. To oni stworzyli kulturę trzeźwienia bez pomocy lekarstw psychoaktywnych. Dzisiaj lekarze domagają się dopuszczenia farmaceutyków do leczenia uzależnień. Na przykładzie opiatów zobaczmy, jak naciski na leczenie tego typu środkami mogą się zakończyć.

Co więc musimy wiedzieć o opiatach? Że zabijają. Uwalniają od bólu. Pomagają odczuwać euforię. I jeszcze jedno: mogą uzależniać. A wtedy pokazują one zupełnie inne oblicze: mogą sprowadzać ból, zarówno fizyczny, jak i ten, nazywany często bólem istnienia. Czarną dziurą, rozpaczą, ssaniem jestestwa, skowytem całego ciała... Określeń opisujących ból będący efektem odstawienia opiatów można przytoczyć całe mnóstwo. Każdy człowiek uzależniony od opiatów znajduje swój własny opis głodu narkotycznego. Jest to bardzo silne odczucie, nieznane osobom nieuzależnionym, i bardzo rzeczywiste. W latach 60. para psychiatrów - Marie Nyswander i Vincent Dole, po wielu nieudanych próbach leczenia osób uzależnionych od opiatów, doszła do wniosku, że narkomani przechodzą trwałą zmianę organiczną i potrzebują narkotyków „całym swoim ciałem” („trzewiami”). Potrzebują opiatów w taki sam sposób, jak my wszyscy potrzebujemy jedzenia, bez którego odczuwamy głód. Pragnienie, którego nasilenie może motywować nas do czynów w normalnych warunkach nie do pomyślenia...

Rośnie śmiertelna liczba ofiar przedawkowania opiatów

W ostatnich latach w USA obserwuje się znaczny wzrost przypadków śmiertelnego przedawkowania opiatów. Dlaczego - pomimo rosnącej wiedzy na temat uzależnień, ich zapobiegania i leczenia - coraz więcej ludzi umiera od przedawkowania narkotyku? Otóż wzrost ilości przypadków śmiertelnych jest niestety związany z rozwojem medycyny, a w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych środków farmakologicznych do walki z bólem. Od 2000 roku liczba przypadków przedawkowania opiatów wzrosła czterokrotnie! W ostatnich dwudziestu latach liczba przepisywanych recept na środki przeciwbólowe wzrosła trzykrotnie. Według danych statystycznych 5 mln Amerykanów jest uzależnionych od leków przeciwbólowych. Do opisu zagrożenia dla społeczeństwa wynikającego z nadużywania opiatów coraz częściej używa się terminu epidemii.

Firmom farmakologicznym zarzuca się przekupywanie lekarzy ofertami tanich lub darmowych konferencji w atrakcyjnych miejscach, aby w ten sposób zmotywować ich do wypisywania większej ilości recept na nowe środki przeciwbólowe. Firmy te fundują też badania prowadzone na uniwersytetach, a ich wyniki są publikowane w renomowanych czasopismach naukowych, co zwiększa wiarygodność przedstawianych danych. Trudno znaleźć fachowców w dziedzinie leków, którzy w jakiś sposób nie byliby zaangażowani w działania prowadzone przez firmy farmakologiczne. W tych warunkach musi niepokoić fakt, że 60 proc. wszystkich przedawkowań związanych jest z lekami przepisanymi przez lekarzy. Tylko 40 proc. przypadków śmiertelnych wiąże się z narkotykami zdobytymi nielegalnie. Zastanawia więc rola prawa w ochronie społeczeństwa... W USA mieszka 5 proc. ludności świata, ale właśnie tutaj spożywanych jest 84 proc. światowej produkcji oxycodonu i  99 proc. hydrocodonu. Wniosek jest prosty: w USA nie ma odpowiedniej kontroli spożycia opiatów jako środków przeciwbólowych. Wręcz przeciwnie - wygląda na to, że istnieje systemowy mechanizm powodujący zwiększenie spożycia opiatów.

Protesty przeciwko FDA

I właśnie w takich warunkach jesienią zeszłego roku Food and Drug Administration (FDA), rządowa organizacja kontrolująca to, jakie substancje i w jakich warunkach mogą być dopuszczone na rynek, wyraziła zgodę na stosowanie środka przeciwbólowego, który może być dziesięciokrotnie silniejszy od dotychczas stosowanych opiatów. Wielu ludzi wzburzyła informacja, że stało się tak, choć na 13 doradców FDA 11 głosowało przeciwko dopuszczeniu tego leku na rynek. Mimo negatywnej opinii swoich własnych doradców FDA zaaprobowała lek do użycia. Czterdziestu specjalistów spoza FDA powołało do życia grupę „Mamy dość” i wystosowali protest do przedstawicieli rządu, argumentując, że środek ten będzie zabijał więcej ludzi i częściej niż dotychczasowe opiaty na receptę. Bo dla dorosłego człowieka już dwie pastylki tego środka mogą być zabójcze. Dla dziecka – śmiertelna dawka to już 1 pastylka… Mimo wielu protestów FDA nie zmienia swojego stanowiska. Nic dziwnego, że utrwala się pogląd, iż firmy farmakologiczne mają wpływ na wybory polityków, od których z kolei zależy obsada stanowisk w FDA.


powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl