W świadomości społecznej alkoholik to osoba, która nie jest w stanie funkcjonować w życiu zawodowym czy prywatnym. Nierzadko ma problemy z prawem i dopuszcza się zachowań społecznie nieakceptowanych. Alkoholicy wysokofunkcjonujący zaprzeczają temu stereotypowi. Na pierwszy rzut oka wyglądają na ludzi spełnionych. Odnoszą sukcesy w pracy. Często mają udane życie rodzinne. Mimo to, sięgają po alkohol. Dlaczego? Jak rozpoznać objawy alkoholizmu wysokofunkcjonującego?

HFA, czyli alkoholicy wysokofunkcjonujący: Kim są?

HFA (High functioning alcoholics) to najczęściej ludzie, którzy osiągnęli sukces. Nie tylko artyści i celebryci, ale przede wszystkim pracownicy wielkich korporacji, finansiści, prawnicy, lekarze, politycy. W ich życiu pierwsze miejsce zajmuje praca. Są specjalistami w swoich dziedzinach, często powszechnie szanowanymi i uznawanymi za autorytety – i to pomimo faktu, iż gros z nich regularnie pojawia się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu lub na widocznym kacu. Ich otoczenie nie chce lub boi się zwrócić uwagę. Obawia się również podejmować jakiekolwiek kroki prawne, które mogłyby zapobiec wykonywaniu przez HFA obowiązków zawodowych w stanie upojenia alkoholowego. Dlaczego tak się dzieje?

W przypadku alkoholików wysokofunkcjonujących wysokie stanowiska w pracy stanowią rodzaj pancerza ochronnego. Dzięki nim, mogą sobie oni pozwolić na znacznie więcej, niż przeciętny pracownik. Dodatkowo sukcesy zawodowe stanowią doskonały pretekst do tego, aby zaprzeczać istnieniu problemu alkoholowego.

Objawy alkoholizmu wysokofunkcjonującego HFA

  • Zaprzeczanie sobie – Jak każdy alkoholik HFA nie dopuszcza do siebie myśli, że ma problem z uzależnieniem od alkoholu. Potwierdzenie swojej teorii znajduje w otoczeniu – jest szanowany w pracy, ma pieniądze, pije wyłącznie drogie alkohole.
  • Ukrywanie się – Równocześnie HFA jest mistrzem kamuflażu. To osoba kreująca się na godną zaufania, uczciwą i solidną. Często w towarzystwie nie sięga po alkohol oficjalnie, ale robi to w ukryciu lub upija się w samotności po powrocie do domu. Używa nadmierną ilość perfum czy stosuje gumę do żucia.
  • Pozory kontroli – HFA jest przekonany, że nad wszystkim panuje. Przerwy w piciu utwierdzają go w tym, że ma kontrolę nad nałogiem i pije, bo chce, a nie dlatego, że musi. Wierzy we własne przekonanie, że nie ma problemu z alkoholem.
  • Usprawiedliwianie się – HFA zawsze znajdzie drogę do wyjaśnienia dlaczego akurat teraz pije.
  • Dużą ilość czasu poświęcają pracy

To są objawy, które mogą wskazywać na problem alkoholizmu wysokofunkcjonującego (HFA).

Leczenie alkoholizmu wysokofunkcjonującego

Alkoholik wysokofunkcjonujący uświadamia sobie, że ma problem z nadużywaniem alkoholu dopiero w sytuacji krytycznej. Może to być poważny zatarg z prawem, kryzys rodzinny lub kompromitacja w miejscu pracy. Tego typu zdarzenia sprawiają, że zaczyna on szukać pomocy. Miejscem, w którym może ją uzyskać jest prywatny ośrodek leczenia uzależnień.

Leczenie alkoholizmu wysokofunkcjonującego w prywatnym ośrodku niesie za sobą liczne korzyści. Mniejsze grupy, wysoki standard, innowacyjne metody pracy z chorymi – to wszystko przekłada się na wysoką efektywność terapii. Ważnym czynnikiem jest tutaj także status pozostałych chorych. Konfrontacja HFA ze osobami, które można określić mianem stereotypowych alkoholików może prowadzić do wyparcia i przyczynić się do rezygnacji z leczenia, a w konsekwencji stałego pogłębiania się problemu alkoholowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *