Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. Zakaz ten jest często łamany i dzieje się to na naszych oczach. Z tego powodu osoby nieletnie ponoszą szkody fizyczne, jak i rozwojowe. Dlatego Urząd Miejski w Sosnowcu postanowił zwrócić uwagę społeczną na problem sprzedaży alkoholu nieletnim.

 

Według danych szacunkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jedynie 25 proc. polskich sprzedawców przestrzega prawa zabraniającego sprzedaży alkoholu nieletnim. Sosnowieccy nastolatkowie, jak sami stwierdzają, nie mają większych problemów z zakupem piwa czy wina. Doświadczenia ostatnich kliku lat przekonują, że tym, co sprzyja zmianie zachowań sprzedawców i motywuje do proszenia o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy, są szkolenia dla osób sprzedających napoje alkoholowe.

Uczestnicy XIV edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów (w której uczestniczy m.in. czworo uczniów z Sosnowca) wystosowali w marcu 2013 r. apel do dorosłych: parlamentarzystów, stróżów prawa, samorządowców, duchowieństwa, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli środków masowego przekazu, rodziców i opiekunów, w którym piszą:

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, abyście nie zostawiali nas samych zagubionych w naszych problemach. Potrzebujemy Was! W tym trudnym XXI wieku bardzo ciężko jest nam przeciwstawić się wielu pokusom. Dotyczą one większości z nas i mają wpływ na nasz dalszy rozwój, na naszą przyszłość. Czy zastanowiliście się choć przez chwilę nad przyszłością naszego kraju, jaką jest młodzież? Czy na pewno zawsze reagujecie, gdy widzicie, że zatracamy się w niebezpiecznej rzeczywistości? Jednym z problemów, które chcemy poruszyć, jest sprzedaż alkoholu nieletnim. Badania na Śląsku i Zagłębiu udowodniły, że zaledwie 20 proc. sprzedających prosi o okazanie dokumentu tożsamości przy zakupie napojów alkoholowych, reszta natomiast bagatelizuje ten obowiązek przyczyniając się w ten sposób do nasilenia się alkoholizmu wśród młodzieży. Zagrożenie nie raz pojawia się w najbliższym otoczeniu nastolatka, jego rodzinie, która swoim postępowaniem nie daje dziecku pozytywnych wzorców (…). Prosimy, poświęćcie nam więcej uwagi! Wskażcie nam dobrą drogę do dorosłego życia, zwróćcie uwagę na to, co niebezpieczne, ale także sami dajcie nam dobry wzór do naśladowania. Jesteśmy przecież przyszłością tego kraju!!! Jeśli chcecie zadbać o przyszłość – zadbajcie tez i o nas”.

W związku z powyższym została zaplanowana kampania pt. „Trzeźwa młodość”, której celem jest zwrócenie uwagi osób dorosłych, a szczególnie sprzedawców napojów alkoholowych, na obowiązujący zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim. Do udziału w kampanii zaproszono także Dąbrowę Górniczą. – Chcemy, aby przestrzegali oni obowiązującego prawa o niesprzedawaniu napojów alkoholowych osobom nieletnim – podkreśla Andrzej Wojciechowski z Wydziału Zdrowia sosnowieckiego UM, który koordynuje kampanię.

Akcja rozpoczęła się 9 września br. i będzie trwać przez miesiąc. – To oczywiście miesiąc intensywnych działań w tym temacie, ale nie znaczy, że po 9 października sprawa ucichnie. Mamy do czynienia ze sporym problemem, bo choć świadomość zagrożeń jest spora, to często przymykane jest oko na konsekwencje, które niesie za sobą sprzedaż alkoholu nieletnim, a co za tym idzie możliwość spożywania go przez osoby młode. Dlatego też miasto Sosnowiec prowadzi szereg akcji, które mają zapobiec temu zjawisku. Kampania ma być impulsem ku temu– mówi Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny w mieście za resort zdrowia.

W ramach kampanii zostaną podjęte następujące działania:

  • Dystrybucja plakatów oraz ulotek w punktach sprzedaży alkoholu – akcja ma na celu zwrócenie uwagi zarówno pracowników, jak i klientów punktów sprzedaży alkoholu na problem spożywania alkoholu przez nieletnich. Plakaty wyeksponowane w sklepach w widocznych miejscach mają przypominać o obowiązującym prawie i odpowiedzialności osób dorosłych za dzieci i młodzież.
  • W Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej zostaną zorganizowane szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
  • Kontrole w punktach sprzedaży alkoholu przez Policję, Straż Miejską oraz członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Kampania w mediach społecznościowych mająca na celu stworzenie elitarnej grupy sklepów oraz młodzieży popierającej akcję. Wolontariusze (nastolatki) będą zaangażowani w prowadzenie profilu akcji na Facebooku.
  • Organizacja eventu dla młodzieży (w trakcie planowania).
  • Działania PR – stały kontakt z mediami lokalnymi i regionalnymi, przygotowywanie informacji prasowych, konferencja prasowe etc.
  • Eksperyment badawczy mający na celu zbadanie wpływu szkoleń sprzedawców i oddziaływań kampanii na wzrost liczby sprzedawców przestrzegających obowiązującego prawa.

Oprac. na podstawie informacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
fot. Urząd Miejski w Sosnowcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *