Wśród krótkich testów przesiewowych na uwagę zasługuje bardzo praktyczny test AUDIT-C (The Alkohol Use Disorders Identification Test Consumption), którego nie należy mylić z testem AUDIT.  AUDIT-C składa się z trzech pytań:

1. Jak często pije Pan/i napoje zawierające alkohol?

Nigdy (0 pkt.)
1 raz w miesiącu lub rzadziej (1 pkt.)
2-4 razy w miesiącu (2 pkt.)
2-3 razy w tygodniu (3 pkt.)
4 lub więcej razy w tygodniu (4 pkt.)

2. Ile porcji alkoholu (1 porcja to ok.10 g. 100% alkoholu) wypija Pan/i przeciętnie w okresie, kiedy Pan/i pije alkohol?

1-2 (0 pkt.)
3-4 (1 pkt.)
5-6 (2 pkt.)
7-9 (3 pkt.)
10 lub więcej (4 pkt.)

3. Jak często wypija Pan/i sześć albo więcej porcji przy jednej okazji?

Nigdy (0 pkt.)
Rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt.)
Raz w miesiącu (2 pkt.)
Raz w tygodniu (3 pkt.)
Codziennie lub prawie codziennie  (4 pkt.)

Norma dla kobiet wynosi do 2-3 pkt, a dla mężczyzn 4 pkt.  lub poniżej. Przekroczenie tych wartości może świadczyć o istnieniu problemu alkoholowego (picie szkodliwe lub uzależnienie).

Żródło: akmedcentrum.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *