Toksykolodzy, lekarze i terapeuci uzależnień ostrzegają – młodzież w Polsce coraz częściej sięga po leki dostępne bez recepty w celach pozamedycznych. Co więcej, łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się problemu. Chcąc uświadomić rodzicom i nauczycielom zjawisko odurzania się lekami Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”.

 

Używanie przez młodzież leków dostępnych bez recepty w celach pozamedycznych jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem. W latach 2006-2007 szpitale i oddziały toksykologiczne donosiły o ostrych zatruciach wśród młodzieży spowodowanych pozamedycznym użyciem leków. W opinii toksykologów, lekarzy i terapeutów uzależnień, w Polsce zjawisko to – mimo wciąż niewielkiej skali – ma tendencję wzrostową, w szczególności w związku z łatwym dostępem do informacji m.in. poprzez Internet.

Chcąc pogłębić wiedzę na ten temat, KBPN zleciło w 2013 r. przeprowadzenie badania jakościowego dotyczącego używania przez młodzież leków nasennych i uspokajających z grupy benzodiazepin oraz leków dostępnych bez recepty zawierających dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę w celach pozamedycznych. Otrzymane wyniki pokazały, że spośród badanych grup największe braki wiedzy na temat zjawiska odurzania się lekami mają rodzice nastolatków, którzy dodatkowo nie są objęci żadnymi działaniami profilaktycznymi dotyczącymi tego problemu. Co więcej, badana młodzież dysponuje szeroką wiedzą na temat wszelkiego rodzaju używek i środków psychoaktywnych, a z relacji młodych odurzających się lekami wynika, że ich relacje z rodzicami są powierzchowne i ograniczają się do wspólnego zamieszkiwania.

Biorąc pod uwagę powyższe, kampania „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania” została zaadresowana do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Jest realizowana przy wykorzystaniu specjalnie opracowanych materiałów edukacyjnych. Pierwszy z nich to podręcznik dla rodziców pt. „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”, który ma być źródłem wiedzy, ale też pomocą w kształtowaniu umiejętności wychowawczych. Drugi to scenariusz zajęć dla nauczyciela „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi” służący do pracy profilaktycznej z rodzicami.

Kampania „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” została zainicjowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a patronat honorowy nad nią objęli Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej. Partnerami kampanii są takie instytucje, jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

Więcej informacji oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie www.przyjmujelekiczybierze.pl.

Opracowano na podstawie informacji KBPN
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *