Z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomani, który przypada 26 czerwca, Rada Programowa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej zwróciła się w liście do Ministra Zdrowia o dokonanie niezbędnych korekt w funkcjonowaniu polskiego modelu pomocy osobom problemowo używającym narkotyków. 

 

Rada, w której skład wchodzą znani eksperci oraz osoby publiczne, domaga się m.in. wzmocnienia roli pomocy ambulatoryjnej, skrócenia czasu programów terapii stacjonarnej oraz proponuje wprowadzenie zmian w modelu readaptacji społecznej i leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów. Pod listem podpisali się m.in. psycholog Ewa Woydyłło–Osiatyńska, Marek Balicki – psychiatra i były minister zdrowia, kryminolog prof. Krzysztof Krajewski oraz neurobiolog prof. Jerzy Vetulani.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę na fakt, że zmiany należy przeprowadzić równocześnie, ponieważ każda korekta będzie pozytywnie wpływała na funkcjonowanie pozostałych elementów systemu. Proponowane działania naprawcze wymagają przede wszystkim bardziej racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami, a więc tylko w niewielkim stopniu będą związane z zaangażowaniem dodatkowych nakładów finansowych.

List został opublikowany na stronie internetowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/list-rady-programowej-pspn-do-ministra-zdrowia

Więcej informacji pod numerem telefonu: 797 653 974

Oprac. na podst. informacji Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

fot. materiały redakcyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *