Od 27 lat Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” pomaga osobom uzależnionym oraz ich bliskim uwolnić się z narkotykowej matni. Pierwsze trzy lata działalności TRiPDU były tak owocne, że z lokalnej warszawskiej inicjatywy Towarzystwo zamieniło się w organizację o zasięgu ogólnopolskim. Telefon Zaufania, konsultacje, terapia dla rodzin i młodzieży, profilaktyka szkolna – to zadania „Powrotu z U”. Każdy, kto doświadcza problemów związanych z zażywaniem narkotyków otrzyma bezpłatną kompleksową pomoc!

 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” powstało w 1986 roku w Warszawie z potrzeby rodzin dotkniętych uzależnieniem od narkotyków. Inicjatywa ta rozszerzyła się na całą Polskę i w roku 1989 Towarzystwo zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie ogólnopolskie. Posiada ono status organizacji pożytku publicznego. Obecnie placówki TRiPDU znajdują się już w każdym województwie. Towarzystwo w dużym stopniu działa na zasadzie wolontariatu, a jednocześnie współpracuje z profesjonalnymi terapeutami i lekarzami.

Celem Towarzystwa jest pomoc młodym ludziom uzależnionym od narkotyków oraz ich bliskim.  Każdemu, kto zgłosi się do poradni udzielane jest pełne wsparcie psychologiczne oraz szereg informacji pomocnych w wychodzeniu z własnego nałogu lub w radzeniu sobie z problemem bliskiej osoby. Poradnia wspiera także młodych ludzi, którzy wyzwolili się od narkotyków oraz tych, którzy wprawdzie sięgnęli po nielegalne substancje, ale jeszcze nie uzależnili się i chcą tego uniknąć.

Jedną z najstarszych form działania Towarzystwa „Powrót z U” jest Telefon Zaufania, który. obecnie działa w każdym z wojewódzkich oddziałów Towarzystwa. Dzwoniąc tam można anonimowo uzyskać informacje m.in. o tym, jak rozpoznać pierwsze symptomy uzależnienia, jakie są konsekwencje używania środków odurzających, gdzie szukać pomocy oraz jak zmotywować bliską osobę do leczenia. Wszystkie rodzaje pomocy są udzielane bezpłatnie.

W ramach działalności Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w całym kraju funkcjonują placówki, które mają za zadanie:

  • udzielanie porad i konsultacji rodzinnych;
  • organizowanie grupy wsparcia dla rodziców z elementami psychoterapii;
  • udzielanie porad, konsultacji oraz prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych;
  • organizowanie grupy zapobiegania nawrotom;
  • prowadzenie poradni dla młodzieży, oferującej diagnostykę i terapię indywidualną, terapię grupową oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach dla pedagogów i rodziców.

Placówki Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” można znaleźć za pomocą wyszukiwarki: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473 zaznaczając w kryteriach wyboru „placówka ambulatoryjna”. Działalność Towarzystwa jest dofinansowywana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Opracowano na podstawie informacji Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *