Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki, a wyczerpałeś już inne sposoby, aby zdiagnozować sytuację, możesz sprawdzić to za pomocą testu. W większości aptek dostępne są testy na obecność amfetaminy, kokainy, morfiny, THC (marihuany, haszyszu), które wykrywają narkotyki w moczu.

 

Podstawowym materiałem biologicznym do oznaczania obecności substancji psychoaktywnych jest mocz. Diagnostyka laboratoryjna moczu pozwala wykazać czy i jakie substancje były przyjmowane oraz oznaczyć ich stężenie. Do tego celu używana jest również ślina i włosy, a w uzasadnionych przypadkach – również krew.

Pacjent powinien być poinformowany o potrzebie wykonania badania na obecność narkotyków w moczu i wyrazić na to zgodę. W procedurze pobierania moczu w celu wykonania diagnostyki laboratoryjnej powinien uczestniczyć pracownik medyczny lub członek rodziny (tej samej płci co badany), co zabezpieczy przed możliwością podmienienia próbki moczu. Badanego należy poinformować o wyniku testu i konsekwencjach z tego wynikających.

Najczęściej stosowane są testy skiringowe (przesiewowe), a wśród nich testy paskowe oparte na metodach immunochromatograficznych. Identyfikują one określone substancje psychoaktywne bez oznaczenia stężenia substancji w badanym moczu. Testy paskowe są ogólnodostępne w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz w części placówek leczniczych dla osób stosujących narkotyki.

Średni czas wykrywania substancji psychoaktywnej w moczu:

 • amfetamina (2 – 4 dni)
 • konopie (2 – 7 dni; przy przewlekłym używaniu do 6 miesięcy)
 • ekstasy (2 -4 dni)
 • heroina (2 – 3 – 5 dni)
 • kokaina (2 – 3 dni)
 • metadon (7 – 8 – 10 dni)


Zanim kupisz i zrobisz test powinieneś wiedzieć:

 • ile czasu upłynęło od ewentualnego zażycia narkotyku,
 • czy to na pewno mocz osoby badanej,
 • dobrze także wiedzieć, jaki narkotyk może wchodzić w grę.


Kiedy test może być przydatny?

 • gdy dziecko zaprzecza, a masz podstawy sądzić, że jednak zażywa narkotyki,
 • gdy dziecko przestało używać narkotyków – dla kontroli utrzymania abstynencji.

Test odpowie na pytanie, czy dziecko zażyło dany narkotyk w okresie tzw. „czułości testu” poprzedzającym badanie, jednak nie da ci odpowiedzi na pytania: czy ktoś jest uzależniony, jak często bierze i jak dużo danego narkotyku zażył.

Na podstawie kbpn.gov.pl opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *