Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Stowarzyszenie „Szansa na rozwój” pomagają osobom uzależnionym i ich bliskim. Obecnie realizowane są dwa projekty – darmowy punkt konsultacyjny oraz porady prawne i psychologiczne.

 

Porady prawne i psychologiczne

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej realizuje od marca br. projekt „Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej” finansowany przez Urząd Miasta w Elblągu. W ramach projektu organizacja oferuje bezpłatne porady prawne i psychologiczne, sporządzanie pism, rzecznictwo, mediacje, spotkania edukacyjne oraz prowadzi kampanie informacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Porady bezpośrednie są udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz od 16.00 do 18.00 w siedzibie Centrum (ul. Związku Jaszczurczego 17/101), telefoniczne pod numerem telefonu (55) 642 44 25 lub za pomocą e-maila: esas_1@wp.pl.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Stowarzyszenie „Szansa na rozwój” w Elblągu od kwietnia br. prowadzi „Punkt konsultacyjny – Szansa na zmianę dla osób uzależnionych i ich rodzin”. Osoby dotknięte problemem mogą skorzystać z bezpłatnej, fachowej pomocy specjalistów: pedagoga, terapeuty uzależnień, psychologa, policjanta. Punkt konsultacyjny będzie działać do końca bieżącego roku.

Dyżury specjalistów:

wtorek:16.00-18.00 (pedagog, resocjalizator)

środa: 12.00-15.00 (psycholog, psychoterapeuta) oraz 16.00-18.00 (policjant)

czwartek: 10.00-13.00 (terapeuta)

Zgłoszenia na terapię i konsultacje możliwe są pod nr tel.: (55) 649-11-44, w godzinach: 8.00-15.00, bądź osobiście: ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 113. E-mail: szansanarozwoj@o2.pl.

Projekt dofinansowany jest przez Urząd Miasta Elbląg.

Opracowano na podstawie www.ngo.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *