Edukacja i pomoc osobom uzależnionym to aktywności, których nigdy nie będzie wystraczająco dużo. Dlatego Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” – S.A.P.R.A. w Prudniku aktywnie wspiera uzależnionych i ich rodziny. Bezpłatnie można skorzystać z grupy wsparcia lub zasięgnąć porady u specjalistów – terapeuty i lekarza.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Prudniku prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób zażywających narkotyki oraz ich rodzin. Znajduje się on w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 55 i jest finansowany przez Gminę Prudnik. Dyżur uliczny w Punkcie Konsultacyjnym odbywa się co tydzień w środy od 18.00 do 20.00. Terapeutę uzależnień można spotkać tam również w środy od 14.00 do 16.00, a konsultacje z lekarzem psychiatrą odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca między 14.00 a 16.00. Oprócz konsultacji psychiatrycznych od lekarza można otrzymać skierowanie na detoks lub do ośrodków rehabilitacyjnych. Praca Punktu Konsultacyjnego to przede wszystkim poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych oraz osób używających narkotyków (nieuzależnionych i uzależnionych), a także dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych. W godzinach pracy Punktu działa także telefon zaufania. Ponadto, pracownicy Punktu Konsultacyjnego zajmują się m.in. interwencjami socjalnymi, psychoedukacją rodzin oraz wykonywaniem i interpretacją testów na obecność narkotyków.

Grupa „Nawroty”

Uzależnienie to choroba nieuleczalna oraz przewlekła, dlatego powrót do nałogu jest niestety bardzo realny, nawet jeśli leczenie przebiega pomyślnie. Osoby uzależnione, które ukończyły podstawowy poziom terapii często mają trudności w relacji z bliskimi osobami oraz w radzeniu sobie z konstruktywnym przeżywaniem niektórych emocji, mają deficyty umiejętności interpersonalnych i zaburzony obraz siebie. Wszystko to może się przyczynić do nawrotu choroby oraz braku zadowolenia z nowego stylu życia, co z kolei może skutkować brakiem motywacji do stałego dbania o swoją trzeźwość. Aby zapobiegać nawrotom choroby Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” – S.A.P.R.A. w każdą środę (w godz. 15:30 – 17:30) organizuje spotkania Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych znajdujących się na końcowym etapie terapii lub po procesie leczenia.
Grupa „Nawroty” przeznaczona jest dla osób uzależnionych zarówno od alkoholu, jak i narkotyków. Celem grupy jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do zapobiegania nawrotom oraz radzenia sobie z nimi, kiedy ich już doświadczą. Spodziewane efekty działania grupy wsparcia to m.in. wzmocnienie w uczestnikach wiary we własne siły i poczucia własnej wartości,  nabycie umiejętności tworzenia pozytywnych więzi międzyludzkich, radzenia sobie ze stresem i świadomego przeciwdziałania nawrotom choroby, nauka pełnienia ról społecznych, zdrowy styl życia oraz wzmocnienie motywacji do samorozwoju oraz aktywności zawodowej i społecznej.

Biuro Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” znajduje się przy ul. Kościuszki 55a w Prudniku.

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *