Profilaktyka narkomanii – program FreD

 • 23 kwietnia 2014
 • a.gora
 • 1

 Według danych KBPN ponad 87 proc. młodych osób w wieku 15-16 lat ma już za sobą inicjację alkoholową, a ponad 24 proc. z nich próbowało także marihuany. Wśród młodzieży w wieku 17-18 lat odsetki te są jeszcze wyższe – aż ponad 37 proc. ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz w swoim życiu paliło trawkę. 10 proc. …

Leczenie substytucyjne drogą do wyjścia z nałogu

 • 26 marca 2014
 • Zuza

Leczenie substytucyjne jest farmakologiczną metodą terapii uzależnienia od opioidów, która w połączeniu z opieką psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo wyleczenia. Jest to sposób kontrowersyjny ze względu na fakt, iż w leczeniu tym stosuje się… działające jak narkotyki leki opioidowe. Jednak zażywane w odpowiednich dawkach i pod kontrolą lekarza nie stwarzają one ryzyka ponownego uzależnienia, a często …

Rzucić czy ograniczyć marihuanę? Candis daje wybór!

 • 16 stycznia 2014
 • admin

„Odbiorcy programu Candis sami mówią, że jest to dla nich nowe i bardzo ciekawe podejście, ponieważ o marihuanie i jej paleniu mogą wreszcie swobodnie porozmawiać. Są zaciekawieni, ponieważ tworzymy atmosferę, w której czują, że zajmują się czymś, o czym naprawdę bardzo dużo wiedzą i sami mogą dochodzić do zrozumienia swoich zachowań, trudności i motywacji. Bo …

Rodzinny „Powrót z U”

 • 9 października 2013
 • admin

Od 27 lat Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” pomaga osobom uzależnionym oraz ich bliskim uwolnić się z narkotykowej matni. Pierwsze trzy lata działalności TRiPDU były tak owocne, że z lokalnej warszawskiej inicjatywy Towarzystwo zamieniło się w organizację o zasięgu ogólnopolskim. Telefon Zaufania, konsultacje, terapia dla rodzin i młodzieży, profilaktyka szkolna – …

„Moje leczenie, mój wybór”

 • 6 września 2013
 • admin
 • 3

Każdy krok w kierunku abstynencji i leczenia uzależnienia od heroiny jest dobry. Mimo że najwięcej zależy od pacjenta, to wybór odpowiedniej formy leczenia jest równie istotny. Warto zatem zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, dopasowując swoją decyzję do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Badania wykazują bowiem, że większość osób uzależnionych próbuje wielu metod zanim znajdzie tę optymalną, …

Redukcja szkód po polsku

 • 26 sierpnia 2013
 • admin

W ciągu ostatnich kilku lat na polskiej scenie narkotykowej wiele się zmieniło. Z jednej strony coraz więcej nowych nieznanych substancji, z drugiej coraz trudniejszy dostęp do znanych „tradycyjnych” narkotyków. Osoby uzależnione funkcjonują inaczej niż kiedyś i w związku z tym potrzebują też innego rodzaju pomocy. Według autorów raportu Fundacji Redukcji Szkód, aby spełnić najpilniejsze potrzeby …

Redukcja szkód, czyli pomoc bezwarunkowa

 • 2 sierpnia 2013
 • admin

„Uzależnienie jest jedyną chorobą, jaką znam, za której objawy chorzy są karani i wykluczani poza system pomocy. Osoby przyjmujące narkotyki, które nie są objęte terapią, nie otrzymują żadnego wsparcia, nie stosuje się strategii, które mogłyby chronić ich zdrowie i życie oraz polepszyć funkcjonowanie. Polski system pomocowy jest dysfunkcyjny, gdyż nie odpowiada na potrzeby tych, którym …

Najnowsze metody terapii uzależnienia od kokainy

 • 20 maja 2013
 • admin

W ciągu ostatnich 10 lat popularność kokainy w porównaniu z innymi narkotykami nielegalnymi znacznie wzrosła. Przez ostatnie 12 miesięcy aż 4 mln Europejczyków sięgnęło po ten narkotyk, z czego 3 mln to osoby przed 34. rokiem życia. Co roku na leczenie ambulatoryjne z powodu kokainy trafia ok. 60 tys. osób. Badania opublikowane przez Europejskie Centrum …

Najnowsze metody terapii uzależnienia od kokainy

 • 20 maja 2013
 • admin

W ciągu ostatnich 10 lat popularność kokainy w porównaniu z innymi narkotykami nielegalnymi znacznie wzrosła. Przez ostatnie 12 miesięcy aż 4 mln Europejczyków sięgnęło po ten narkotyk, z czego 3 mln to osoby przed 34. rokiem życia. Co roku na leczenie ambulatoryjne z powodu kokainy trafia ok. 60 tys. osób. Badania opublikowane przez Europejskie Centrum …

Innowacyjne podejście w leczeniu uzależnienia od marihuany

 • 28 kwietnia 2013
 • admin
 • 4

Z monitoringu prowadzonego w Polsce na temat zgłaszalności do leczenia ambulatoryjnego wynika, że około 30 proc. osób zgłaszających się do poradni szuka pomocy z powodu problemów wynikających z używania przetworów z konopi. Nie jest zatem prawdą, że marihuana nie uzależnia i że jej użytkownicy rzadko trafiają do lecznictwa. O programie Candis, adresowanym do osób uzależnionych …

Leczenie narkomanii w Europie

 • 11 kwietnia 2013
 • admin

Interwencje psychospołeczne, leczenie substytucyjne uzależnienia od opioidów i detoksykacja to najczęściej stosowane w Europie formy leczenia narkomanów. Każdego roku na Starym Kontynencie terapię rozpoczyna około 472 tys. uzależnionych – wynika z raportu „Stan problemu narkotykowego w Europie 2012”, opublikowanego przez EMCDDA. Jak podkreślają twórcy raportu, nie istnieją dane, które umożliwiałby wskazanie dokładnej ilość osób zażywających …

Nieodpłatne leczenie dla zażywających konopie

 • 22 marca 2013
 • admin

Osoby powyżej 16 roku życia, które mają problemy z marihuaną lub haszyszem i chciałyby ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z używania konopi, mogą uczestniczyć w nieodpłatnym, indywidualnym i krótkoterminowym programie terapeutycznym Candis wdrażanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 22 marca 2013 r. została uruchomiona strona internetowa dedykowana programowi, dostępna pod adresem www.candisprogram.pl. Program z reguły …

Terapia i zdrowienie narkomana

 • 13 marca 2013
 • admin

Uzależnienie od narkotyków nie musi być wyrokiem na całe życie. Podobnie jak inne choroby przewlekłe – można je leczyć. Liczne odkrycia w nauce doprowadziły do ogromnych postępów w zakresie terapii osób, które wpadły w sidła nałogu. Kiedy uzależnieni zaczynają leczenie, ich życie najczęściej jest całkowicie zdominowane przez narkotyki. Ciągły stan odurzenia i przymus zdobycia substancji …

Anonimowi Narkomani: więź, wsparcie, zdrowienie

 • 11 marca 2013
 • admin

Wzajemne wsparcie osób uzależnionych ma ogromną wartość w procesie zdrowienia. W terapii uzależnień ważną rolę odgrywają grupy samopomocy, dające swoim członkom nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także poczucie więzi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i życiowych.  Wspólnota Anonimowych Narkomanów (NA) stanowi najbardziej znaną i powszechnie dostępną formę wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadaniem …

.