Menu

Sexting, stalking, flaming – co czyha w sieci?

Sexting, stalking, flaming – co czyha w sieci?

Przestrzeń wirtualna rozwija się w tak szybkim tempie, że ciężko nadążyć za jej nowymi zjawiskami. Stwarzają one nie tylko możliwości rozwoju, ale i zagrożenia, nad którymi trudno zapanować. Dziś do Internetu mają dostęp nawet małe dzieci, które bardzo szybko się uczą, są ufne i nie potrafią odróżniać co jest słuszne, a co nie. Dlatego przede wszystkim rodzice powinni być wyjątkowo czujni. Podstawą bezpieczeństwa w sieci jest świadomość zagrożeń oraz znajomość ich specyfiki. A żeby się orientować w temacie, trzeba znać kilka obcobrzmiących terminów…

Co nam grozi w Internecie?

  • Child grooming, czyli uwodzenie dzieci

Tak nazywany jest cały proces, podczas którego osoba dorosła „przygotowuje” dziecko do wykorzystania seksualnego. Jednym z pierwszych etapów child groomingu jest zaprzyjaźnianie się z dzieckiem i nawiązanie silnej relacji emocjonalnej. Uwodzącemu zależy na uzyskaniu bezwarunkowej kontroli nad dzieckiem oraz na utrzymaniu tej relacji w tajemnicy. Z czasem dorosły wprowadza tematykę erotyczną do rozmów, prezentuje materiały pornograficzne lub pornografię dziecięcą. To wszystko może doprowadzić do wykorzystania seksualnego dziecka i/lub produkcji materiałów pornograficznych z jego udziałem. Uwodzenie dzieci przez Internet lub za pomocą innych systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych znajduje się w katalogu przestępstw od czasu nowelizacji Kodeksu karnego z 5 listopada 2009 r.

  • Cyberprostytucja, czyli wirtualny nierząd

Zjawisko to polega na uzyskiwaniu korzyści materialnych w zamian za udostępnianie w Internecie materiałów erotycznych lub pornograficznych z własnym udziałem. Mogą to być zdjęcia i filmy lub - coraz częściej - pokaz na żywo za pomocą kamery internetowej. Cyberprostytucja kwitnie w specjalnie powstałych do tego celu serwisach internetowych, ale osoby prostytuujące się używają także popularnych serwisów społecznościowych, zatem nietrudno jest trafić na tego typu materiały. Wirtualna prostytucja może być atrakcyjną formą zarobkowania dla osób nieletnich. Materiały pornograficzne udostępnione w Internecie przez dzieci mogą być poszukiwane przez osoby o pedofilskich skłonnościach, a dzieci mogą być zachęcane do ich wytwarzania również w procesie uwodzenia (child groomingu). Wstępem do cyberprostytucji jest tzw. sexting, czyli celowe przesyłanie za pomocą telefonów komórkowych swoich zdjęć lub materiałów video o charakterze seksualnym. Sexting dotyczy wszystkich grup wiekowych, jednak na przykre skutki tego zjawiska najbardziej narażeni są młodzi ludzie. Dzieje się tak dlatego, że to oni znacznie sprawniej posługują się najnowszymi technologiami i w sposób typowy dla okresu dojrzewania interesują się sprawami seksualnymi.

  • Cyberbulling, czyli cyberprzemoc

W ten sposób nazywa się wszelkie zachowania przemocowe przy użyciu nowych technologii – Internetu,sieci telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych. Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. Sprawcy cyberprzemocy działają pod wpływem wrażenia, że są anonimowi. Cyberbulling przybiera różne formy: nękania, straszenia, obrażania, podszywania się, publikowania obraźliwych komentarzy czy rozsyłania ośmieszających, nieprawdziwych informacji. Ofiara może zgłosić ten fakt Policji lub prokuraturze.W takiej sytuacji należy zabezpieczyć dowody przestępstwa, czyli elektroniczne kopie oraz wydruki smsów i wiadomości. Świadkowie cyberprzemocy powinni poinformować o zdarzeniu administratora lub moderatora strony.

  • Flaming

Pod tym terminem kryje się celowe „zaognianie” wymiany zdań między użytkownikami w serwisach dyskusyjnych i społecznościowych. Podczas ataku bardzo szybko następuje eskalacja agresji i odejście od pierwotnego tematu rozmowy w kierunku obelg, a nawet gróźb. Dyskusje takie powinny zostać zgłoszone moderatorom w celu ich usunięcia.

  • Hate speech, czyli mowa nienawiści

Ten popularny w mediach termin oznacza znieważanie, pomawianie lub rozbudzanie nienawiści najczęściej wobec jednej osoby lub grupy osób. Mowa nienawiści jest narzędziem służącym do rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia), wiek (ageizm), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia). Celem mowy nienawiści jest wezwanie do podjęcia określonego działania wobec „znienawidzonego” podmiotu wypowiedzi.

  • Trollowanie

Jest to nieprzyjazne zachowanie wobec innych użytkowników Internetu, które ma na celu przeszkodzenie w prowadzonej dyskusji. Zjawisko to może przejawiać się np. jako wypowiedzi jawnie pogardliwe wobec innych użytkowników, obsesyjne zwracanie uwagi na błędy ortograficzne czy złośliwe wtrącanie niezwiązanych z tematem uwag i opinii.


powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl