W dniach 21-22 listopada br. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy. Warsztaty organizuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Podczas warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in. portretu dziecka krzywdzonego, konsekwencji doznawania przemocy, zasad interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka, roli pedagogów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie ankiety, która jest dostępna na stronie www.parpa.pl oraz odesłanie jej do 29 października br. faksem: (22) 250 63 60 lub mailem: parpa@parpa.pl. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń – pierwszeństwo będą mieli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Osoby zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem szkolenia oraz informacją o miejscu, w którym się ono odbędzie. Szkolenie jest w pełni finansowane przez PARPA – uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu.

Wszelkich informacji udziela p. Katarzyną Michalską tel. (22) 250 63 57, mail: katarzyna.michalska@parpa.pl.

Źródło: www.parpa.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *