Naukowcy z Krajowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (NIAAA), będącego częścią Narodowego Instytutu Zdrowia, opracowali nowy model choroby alkoholowej wątroby, dzięki któremu uczeni mogą teraz lepiej badać poważne uszkodzenia wątroby spowodowane piciem. Model obejmuje chroniczny i szybki wzorzec picia i jest jak dotąd najdokładniejszym opisem mechanizmu alkoholowej choroby wątroby u ludzi.

 

Model sprawia, że teraz znacznie lepiej rozumiemy rozwój alkoholowej choroby wątroby, która w cięższych przypadkach prowadzi do niewydolności organu i śmierci. Replikując u myszy wzorzec zarówno chronicznego, jak i szybkiego picia, symulujemy naturalne zachowania wielu alkoholików z zapaleniem wątroby – mówi dr Kenneth R. Warren, dyrektor NIAAA.

Wątroba odpowiada za filtrowanie szkodliwych substancji i odgrywa główną rolę w rozkładaniu alkoholu w organizmie. Choroba alkoholowa wątroby obejmuje wiele rodzajów uszkodzenia narządu spowodowanego piciem. Niektóre z nich są lekkie i odwracalne, inne, np. marskość wątroby, zagrażają życiu i są nieuleczalne. Stłuszczenie wątroby, będące wczesnym etapem choroby alkoholowej wątroby, jest przypadłością niemal wszystkich chronicznych alkoholików. Nie musi jednak prowadzić do dalszych uszkodzeń, jeśli osoba uzależniona przestanie pić.

U około 20-40% chronicznych alkoholików rozwijają się poważniejsze postacie choroby, takie jak zapalenie wątroby, objawiające się zmianami martwiczo-zapalnymi i powiększeniem organu, oraz marskość wątroby, która może prowadzić do jej niewydolności poprzez nagromadzenie włókien tkanki łącznej. Być może na rozwój cięższych postaci choroby mają również wpływ inne czynniki, jak np.: płeć, otyłość, uwarunkowanie genetyczne, dieta i palenie tytoniu.

Większość dotychczasowych eksperymentów polegała na 4-6-tygodniowym żywieniu myszy płynną dietą zawierającą 5% etanolu. Jednak u zwierząt bez dodatkowych uszkodzeń wątroby, charakterystycznych dla picia szybkiego, eksperymenty te prowadziły tylko do nieznacznego nagromadzenia tłuszczu w komórkach wątroby, nieco podniesionego poziomu enzymów wątrobowych oraz, nie zawsze występującego, niewielkiego zapalenia. Poważniejsze postacie choroby alkoholowej wątroby wywoływał eksperyment polegający na wprowadzaniu alkoholu bezpośrednio do żołądka myszy. Doświadczenie to nie wymagało intensywnej opieki medycznej ani znacznego zaawansowania technicznego czy kosztownego sprzętu.

Eksperyment NIAAA polegał na podawaniu myszom przez 10 dni pojedynczych dawek płynu z wysoką zawartością alkoholu, tak żeby uzyskać model picia szybkiego u ludzi. Prowadziło to do znacznego stłuszczenia organów zwierząt oraz do podniesienia wskaźnika enzymów wątrobowych.

Oprac. JS
fot. iStock

Źródło: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *