Fundacja Inspiratornia we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych zaprasza na dwudniowe warsztaty skierowane do pracowników pomocy społecznej, komorników, kuratorów, windykatorów z woj. mazowieckiego. Szkolenia odbędą się w styczniu w Warszawie.

Skala oraz dynamika problemu zadłużenia osobistego Polaków nakazuje traktować go w kategoriach poważnego zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa systemu bankowego – łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec czerwca 2014 roku wyniosła 40,89 miliarda złotych.  Z danych BIG InfoMonitor wynika także, że jeden z najwyższych poziomów zadłużenia niezmiennie odnotowuje się w województwie mazowieckim. Jego mieszkańcy nie spłacają w terminie zobowiązań na łączną kwotę ponad 6 277 834 713.

Osoby zadłużone podlegają bezpośrednio zagrożeniu różnego typu formami wykluczenia społecznego (bezrobociem, pracą w szarej strefie, uzależnieniami, depresją, biernością i bezradnością, itd.). W kwietniu 2014 r. w Polsce było ponad 2,3 mln tzw. „klientów podwyższonego ryzyka”. Natomiast na Mazowszu – prawie 300 tysięcy.

Mimo tak poważnego zagrożenia problem zadłużenia osobistego nie pojawia się praktycznie w polityce społecznej państwa oraz świadomości osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki społecznej samorządu terytorialnego. Pracownicy pomocy społecznej nie są przygotowani do efektywnej i racjonalnej pomocy w wychodzeniu z długów – mogą wspierać doraźne potrzeby swoich klientów, jak spłata zaległych rachunków (prąd, czynsz, itd.), jednak jest to wsparcie jednorazowe – nie pomagające w kompleksowym wychodzeniu z zadłużenia.  Dlatego do zbudowania optymalnego modelu wspomagania osób zadłużonych w wychodzeniu z niewypłacalności konieczne są intensywne działania edukacyjne wśród pracowników pomocy społecznej mających zawodowo kontakt z dłużnikami.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Fundacja Inspiratornia we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych podejmuje się organizacji warsztatów dla pracowników pomocy społecznej, komorników, kuratorów, windykatorów z woj. mazowieckiego. Celem tych szkoleń jest podwyższenie kompetencji pomocnych w zrozumieniu problemowych zachowań zadłużonych klientów. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak motywować dłużnika do poszukiwania konstruktywnych strategii radzenia sobie z zadłużeniem. W programie m. in. zasady skutecznego pomagania – budowanie relacji (nawiązanie kontaktu, mobilizowanie do zmiany), kluczowe kompetencje „pomagacza” i planowanie zmiany.

Zajęcia poprowadzi Roman Pomianowski – psycholog i trener, posiadający  doświadczenie w terapii uzależnień oraz pracy z osobami zadłużonymi i ich bliskimi; autor szkoleń oraz prowadzący je już od ponad 3 lat. Kotrenerem będzie Maja Ruszpel, Prezes Fundacji Inspiratornia – realizatorka szeregu projektów służących przeciwdziałaniu stygmatyzacji społecznej osób uzależnionych.

Szkolenia są bezpłatne i zostaną przeprowadzone w trzech grupach:

  • Szkolenie grupa I: 19.01.2015 – 20.01.2015
  • Szkolenie grupa II: 21.01.2015 – 22.01.2015
  • Szkolenie grupa III: 23.01.2015 – 24.01.2015

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: dominika.k.grydlik@gmail.com do dnia 5 stycznia.

Oprac. na podst. informacji Fundacji Inspiratornia
Fot. materiały Fundacji Inspiratornia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *