Spożywanie napojów energetyzujących zmieszanych z alkoholem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. W USA ze sprzedaży wycofano gotowe drinki będące mieszanką alkoholu i napojów kofeinowych. Dlaczego?

 

Po ogłoszeniu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) w 2010 roku, że kofeina stanowi niebezpieczny dodatek do napojów alkoholowych, drinki będące mieszaniną alkoholu i napojów energetyzujących zostały wycofane ze sprzedaży w USA. Obrót tego typu produktami uznano za zagrożenie dla zdrowia publicznego, co potwierdzili naukowcy i lekarze na podstawie przeprowadzonych badań, którzy stwierdzili, że dodawanie kofeiny do napojów alkoholowych nie spełnia standardów bezpieczeństwa.

Tzw. „energetyki” są napojami bezalkoholowymi, zawierającymi składniki poprawiające sprawność poznawczą i fizyczną oraz zwiększające koncentrację i redukujące senność. Jedną z substancji w nich zawartych, która jest odpowiedzialna za te efekty, jest kofeina. Napoje energetyczne zawierają od niewielkich do względnie wysokich jej dawek – od około 50 mg do nawet 505 mg w całej puszce lub butelce (8-120 mg w 100 ml).

Jak pokazują badania, takie napoje są szkodliwe z kilku powodów. Po pierwsze, są w nich zawarte wysokie dawki kofeiny, która u młodzieży nierzadko wywołuje podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i zaburzenia snu, a u ciężarnych kobiet częste jej przyjmowanie może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem poronienia, śmierci okołoporodowej niemowlęcia bądź wystąpieniem u niego niższej wagi urodzeniowej. Coraz częściej słyszy się też o zatruciach kofeiną zawartą w napojach energetycznych. Wzrasta także liczba osób uzależnionych od tej substancji.

Picie napojów energetyzujących jest szczególnie rozpowszechnione wśród młodzieży i młodych dorosłych, którzy również często spożywają je w połączeniu z alkoholem, a to niesie za sobą kolejne zagrożenia. Kofeina zmniejsza świadomość stanu nietrzeźwości, wpływając na przedłużenie epizodu picia, co może skutkować spożyciem większej ilości alkoholu niż było to zamierzone. Stymulujące działanie kofeiny znosi bowiem uspokajające działanie alkoholu, co redukuje uczucie osłabienia i upojenia. Mieszanie napojów energetyzujących z alkoholem daje więc efekt złudnej trzeźwości, co może skutkować np. angażowaniem się w zachowania ryzykowne, takie jak prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy przypadkowe kontakty seksualne.

Ostatnio przeprowadzone badania potwierdzają, że – nawet po uwzględnieniu potencjalnych czynników zakłócających – spożywanie napojów energetyzujących może zwiększać ryzyko uzależnienia od alkoholu oraz leków na receptę. Jednak mechanizmy leżące u podstaw tych związków są niejasne, co być może jest skutkiem powszechnego łączenia alkoholu i napojów energetycznych lub spożywania przez osoby uzależnione od alkoholu napojów zawierających kofeinę w celu łagodzenia dolegliwości spowodowanych kacem. Istnieje również możliwość, że samo neurofarmakologiczne działanie kofeiny odgrywa znaczącą rolę w skłonności do uzależnień. Potrzebne jest jednak przeprowadzenie dalszych badań celem zrozumienia i wyjaśnienia tego mechanizmu.

Oprac. AG

Źródła:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3038341/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484641/

fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *