Jak wskazują badania amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), rozwój mózgu u dzieci, których matki piły ryzykownie w czasie ciąży, jest zakłócony wskutek kontaktu z alkoholem w okresie płodowym. Badania te jako pierwsze opisują, jaki wpływ na rozwój mózgu dziecka w ciągu kilku, a nawet kilkunastu lat jego życia, ma kontakt z alkoholem w okresie płodowym.

 

Za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym wykazano, że wzorce rozwoju mózgu u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, oraz dzieci, których matki nie piły, różnią się. U tych pierwszych mniejsza jest plastyczność mózgu, czyli ważna dla uczenia się i adaptacji jego zdolność do przemodelowania na podstawie informacji ze świata zewnętrznego.

W trakcie normalnego rozwoju mózg dziecka szybko się powiększa, ponieważ tworzą się nowe połączenia neuronowe. Później, w okresie nastoletnim, nieużywane połączenia zanikają, tak aby wydajność mózgu była jak największa. W korze mózgowej dzieci, których matki nie spożywały alkoholu, zachodzą zarówno procesy rozwoju, jak i zaniku, podczas gdy kora dzieci, których matki piły w czasie ciąży, jedynie się zmniejsza.

Wśród 70 dzieci narażonych na działanie alkoholu w okresie płodowym (średnio 13 standardowych drinków tygodniowo wypijanych przez kobietę w ciąży) wzorzec statycznego rozwoju był bardziej wyrazisty w tylnych obszarach mózgu – zwłaszcza w korze ciemieniowej, odpowiedzialnej za selektywność uwagi oraz wykonywanie zaplanowanych ruchów.

Ponadto narażenie na wpływ alkoholu w okresie płodowym wiązało się z niższym ilorazem inteligencji, większymi nieprawidłowościami twarzowymi i mniejszymi zmianami wielkości mózgu w czasie. Większości badanych dzieci wykonywano dwa niezależne skany, mniej więcej co dwa lata. Uczestnicy badania mieli od 5 do 15 lat, średnio – 12.

U około połowy (37) dzieci narażonych na działanie alkoholu w okresie płodowym przeprowadzono pełną diagnostykę medyczną, aby ustalić, czy są spełnione kryteria alkoholowego zespołu płodowego. Chorobę tę stwierdzono u 23 dzieci. Miały one wyraźne zniekształcenia twarzy, niepełnosprawność intelektualną, opóźniony rozwój mowy i używania języka oraz słabsze umiejętności społeczne.

Badacze podkreślają także, że środowisko, w którym wychowuje się dziecko po narodzinach, również może mieć wpływ na niewłaściwy rozwój jego mózgu. Zaznaczają, że ich praca może pomóc lepiej zrozumieć i leczyć inne zaburzenia związane z nieprawidłowym rozwojem mózgu w okresie dzieciństwa i adolescencji, np. autyzm.

Oprac. JS

Źródło: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA),
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *