Wzajemne wsparcie osób uzależnionych ma ogromną wartość w procesie zdrowienia. W terapii uzależnień ważną rolę odgrywają grupy samopomocy, dające swoim członkom nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także poczucie więzi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i życiowych. 

 

Wspólnota Anonimowych Narkomanów (NA) stanowi najbardziej znaną i powszechnie dostępną formę wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadaniem jej członków jest wzajemna pomoc w utrzymywaniu abstynencji od środków psychoaktywnych. NA ma zasięg międzynarodowy – mityngi grupowe odbywają się w ponad 140 krajach. Do wspólnoty może należeć każdy, kto chce zaprzestać zażywania narkotyków, niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, wyznawanej religii oraz tego, czy kiedykolwiek korzystał z profesjonalnego lecznictwa.

60 lat tradycji

Wspólnota Anonimowych Narkomanów (z ang. Narcotics Anonymous) zrodziła się z programu Anonimowych Alkoholików w późnych latach 40-tych XX w. Pierwsze mityngi NA miały miejsce w Los Angeles na początku lat 50-tych. Najpierw ruch rozwijał się w największych miastach USA, by na początku lat 70. trafić do Australii. Gwałtowny rozwój Wspólnoty nastąpił po 1983 r., gdy NA opublikowała tzw. Basic Text („Tekst Podstawowy”). W ciągu kilku następnych lat ruch działał już na wszystkich kontynentach, a od 1988 również w Polsce. Pierwszy rodzimy miting odbył się w Olsztynie. W kolejnych latach powstały grupy w Gliwicach, Krakowie, Toruniu, Warszawie i Tarnobrzegu. Jak podaje NA na swojej stronie (www.anonimowinarkomani.org), aktualnie w Polsce działa 85 grup – mitingi NA odbywają się w blisko 50 miastach Polski (aktualna lista znajduje się w zakładce „Gdzie szukać pomocy”).

Program zdrowienia

„NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których narkotyki stały się głównym problemem. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi. Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś (…), tylko co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy ci w tym pomóc.” – tak ruch NA opisano w pierwszej broszurze Wspólnoty, zwanej przez jej członków „Białą Książeczką”.

Głównym celem Wspólnoty Anonimowych Narkomanów jest tworzenie środowiska, w ramach którego uzależnieni będą mogli siebie nawzajem wspierać w abstynencji od narkotyków i poszukiwaniu nowej drogi życia. Anonimowi Narkomani stosują na co dzień zasady 12 Kroków i 12 Tradycji, będące filarem Programu NA. Są to:

  • przyznanie się do problemu;
  • poszukiwanie pomocy;
  • zaangażowana, gruntowna samoobserwacja;
  • otwieranie się w bezpiecznej, poufnej atmosferze;
  • zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy;
  • pomoc tym uzależnionym, którzy chcą powracać do zdrowia.

Anonimowi Narkomani przywiązują też szczególną wagę do praktykowania zasad duchowych.  Choć nie jest to ruch religijny, to zachęca się każdego członka Wspólnoty do rozwijania własnego rozumienia „przebudzenia duchowego”.

W programie Anonimowych Narkomanów członkowie są zachęcani do stosowania całkowitej abstynencji od wszystkich rodzajów narkotyków, włącznie z alkoholem, ponieważ – zdaniem NA – ciągła abstynencja zapewnia najlepszy fundament dla zdrowienia i osobistego rozwoju.

Na podstawie informacji zawartych na stronach KBPN i NA opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *