Jak wynika z najnowszego raportu amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Uzależnień (SAMHSA) osoby dorosłe, które zażywają narkotyki są bardziej skłonne do poważnego rozważania samobójstwa od innych dorosłych w populacji. Według badań,​ w ubiegłym roku 3,9 proc. dorosłej ludności USA w wieku 18+ miało myśli samobójcze, natomiast odsetek ten jest znacznie wyższy wśród użytkowników narkotyków – wynosi średnio 9,4 proc. 

 

Jak podaje raport, ryzyko pojawienia się myśli samobójczych u osób stosujących środki odurzające jest zróżnicowane ze względu na rodzaj zażywanej substancji. Przykładowo, podczas gdy 9,6 proc. użytkowników marihuany deklarowało poważne myśli samobójcze, to zagrożenie samobójstwem obejmowało aż 20,9 proc. osób, które w ciągu ostatniego roku stosowały na własną rękę środki uspokajające. Dla innych substancji statystyki wyglądają następująco: środki psychodeliczne – 14,2 proc., kokaina 14,7 proc., narkotyki wziewne – 17,4 proc., leki stosowane bez zaleceń medycznych – od 13 do 18,1 procent.

Wspomniany raport został opracowany przez amerykański departament Substance Abuse and Mental Health Services Administration na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród 70 tys. osób powyżej 12. roku życia. Badanie to jest głównym źródłem informacji statystycznych o zasięgu narodowym na temat zakresu i charakteru wielu uzależnień oraz innych aspektów zdrowia psychicznego w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli znasz kogoś, kto może być zagrożony samobójstwem lub sam czujesz, że potrzebujesz pomocy, koniecznie skorzystaj z jednego z telefonów zaufania:

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

lub 801 190 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Oprac. AG na podstawie: http://www.samhsa.gov/newsroom/advisories/1401154912.aspx oraz http://www.samhsa.gov/data/spotlight/spot129-suicide-thoughts-drug-use-2014.pdf

fot. red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *