Uzależnienie od narkotyków nie musi być wyrokiem na całe życie. Podobnie jak inne choroby przewlekłe – można je leczyć. Liczne odkrycia w nauce doprowadziły do ogromnych postępów w zakresie terapii osób, które wpadły w sidła nałogu.

 

Kiedy uzależnieni zaczynają leczenie, ich życie najczęściej jest całkowicie zdominowane przez narkotyki. Ciągły stan odurzenia i przymus zdobycia substancji uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Ponieważ narkomania wpływa na wiele aspektów życia, skuteczne leczenie musi uwzględniać wszystkie potrzeby pacjentów i obejmować szereg działań medycznych, psychologicznych, społecznych, zawodowych i prawnych.

Skuteczność leczenia

Przewlekły charakter choroby u osób uzależnionych od narkotyków oznacza, że mimo leczenia uzależnieni często wracają do używek. Nawrót nie oznacza jednak całkowitego niepowodzenia leczenia, ale często wskazuje, że musi ono zostać skorygowane lub konieczne jest podjęcie terapii alternatywnej. Wszak mamy tu do czynienia ze zmianą głęboko zakorzenionych zachowań. Częstotliwość nawrotów w dużej mierze zależy także od rodzaju zażywanych wcześniej narkotyków. Wpływ ma tu także charakter pacjenta, stres oraz skojarzenia z doświadczeniami narkotykowymi (np. ludzie, miejsca, rzeczy, nastroje).

Badania wykazują, że łączenie terapii behawioralnej z leczeniem farmakologicznym stanowi dość skuteczny sposób na osiągnięcie sukcesu dla większości pacjentów. Ważne jest jednak, aby terapia uwzględniała indywidualne podejście do danej osoby, a leczenie było umiejętnie dopasowane do stopnia uzależnienia, rodzaju nałogu i występujących problemów medycznych, psychicznych oraz społecznych.

Leki pomocne w terapii uzależnień

Na różnych etapach leczenia wykorzystuje się różne leki. Jedne pozwalają pacjentowi odstawić narkotyki, drugie umożliwiają leczenie jego schorzeń, a trzecie pomagają mu uniknąć nawrotów. W pierwszej fazie, kiedy pacjenci zaprzestają zażywać narkotyki, mogą doświadczyć wielu fizycznych i emocjonalnych dolegliwości. Chodzi tu o depresję, poczucie niepokoju oraz inne zaburzenia nastroju. Stosuje się wówczas medykamenty minimalizujące lub całkowicie niwelujące tego typu objawy.

Następnie wprowadza się specyfiki, które pomagają dostosować mózg i organizm do braku narkotyku. Lekarstwa te pozwalają powstrzymać głód narkotykowy i umożliwiają pacjentom skoncentrowanie się na poradnictwie lub innych formach psychoterapii, związanych z długotrwałym i trudnym procesem wychodzenia z nałogu.

Terapia behawioralna

Terapie behawioralne pomagają zaangażować pacjentów w leczenie nałogu, modyfikując ich postawy i zachowania związane z zażywaniem substancji odurzających. Ich celem jest nauczenie uzależnionych radzenia sobie z własnymi problemami. Pacjenci uczą się skutecznych sposobów na rozwiązywanie emocjonalnych i interpersonalnych kwestii bez ponownego sięgania po narkotyki. Poznają techniki samokontroli, by w życiu codziennym potrafili w naturalny sposób rozładowywać swoje negatywne emocje. Oswajani są również z okolicznościami i bodźcami, które mogą wywołać intensywny głód narkotykowy i wpędzić ich w kolejny cykl kompulsywnego zażywania. W ramach takich sesji organizowane są cykle poradnikowe, rozmowy motywacyjne oraz terapie grupowe.

Oprac. NewsNet
fot. iStock

Źródło: Drugabuse.gov
http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/sciofaddiction.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *