Palenie marihuany może prowadzić do komplikacji związanych z układem krwionośnym. Prawie 2 proc. zdiagnozowanych problemów zdrowotnych związanych z zażywaniem tej substancji dotyczyło układu krążenia. Według francuskich badaczy jedna czwarta przypadków kończy się śmiercią.

 

– Podczas ostatniego badania zidentyfikowaliśmy kilka niezwykłych przypadków powikłań sercowo-naczyniowych będących przyczyną hospitalizacji młodych użytkowników marihuany. – powiedziała Émilie Jouanjus, główna autorka badania, farmaceutka z wydziału medycznego we francuskim Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse w Tuluzie. – To nieoczekiwane odkrycie należy poddać dalszej analizie, zwłaszcza ze względu na fakt, że lecznicze zastosowanie marihuany jest coraz bardziej powszechne, a niektóre kraje zalegalizowały już tę używkę.

Badacze przeanalizowali poważne powikłania związane z układem sercowo-naczyniowym, które wystąpiły po zażyciu marihuany u osób zgłaszających się do francuskiej sieci ośrodków Addictovigilance w latach 2006-2010. Zidentyfikowali łącznie 35 przypadków schorzeń sercowo-naczyniowych związanych z sercem, mózgiem lub kończynami.

Wnioski płynące z badań przedstawiają się następująco:

  • Większość pacjentów stanowili mężczyźni, których średnia wieku wyniosła 34,3 lata.
  • Prawie 2 proc. (35 z 1979) przypadków wszystkich powikłań związanych z używaniem marihuany stanowiły komplikacje sercowo-naczyniowe.
  • Spośród 35 przypadków, 22 było związanych ze schorzeniami serca – w tym 20 to ataki serca, 10 dotyczyło chorób tętnic kończyn, a trzy – tętnic mózgu.
  • Odsetek powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, które zdiagnozowano między 2006 a 2010 rokiem, potroił się.
  • Dziewięciu pacjentów (25,6 proc.) zmarło.

Biorąc pod uwagę skalę używania marihuany we Francji naukowcy stwierdzili, że odsetek komplikacji zdrowotnych z tym związanych jest prawdopodobnie zaniżony. Szacuje się, że we Francji jest 1,2 mln regularnych palaczy marihuany, a więc prawdopodobnie duża ilość powikłań nie została wykryta przez francuską służbę zdrowia.

Powszechnie uważa się, że marihuana jest nieszkodliwa, jednak informacje na temat potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z zażywaniem tego narkotyku powinny być publicznie rozpowszechniane.  – komentuje Jouanjus. – Osoby z zaburzeniami układu krążenia zdają się być bardziej podatne na szkodliwe działanie marihuany.

– Mamy obecnie niepodważalne dowody na to, że zażywanie marihuany zwiększa ryzyko pojawienia się powikłań ze strony układ krążenia, zwłaszcza u młodych ludzi. – wyjaśnia badaczka. – Dlatego tak ważne jest, aby lekarze, w tym kardiolodzy, zdawali sobie sprawę z faktu, że jednym z powodów ich wystąpienia może być palenie marihuany.

Źródło: http://newsroom.heart.org/news/marijuana-use-may-increase-heart-complications-in-young-middle-aged-adults

Oprac. AG

Fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *