E-learning to coraz częściej wykorzystywane narzędzie w edukacji wielu grup zawodowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, po wielu latach doświadczeń w szkoleniu lekarzy w dziedzinie uzależnienia od narkotyków, przygotowało platformę edukacyjną. Lekarze rodzinni i medycyny pracy będą mogli z niej korzystać już w lipcu br.

Pierwszy moduł edukacyjny jest adresowany do lekarzy rodzinnych i medycyny pracy, którzy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o symptomach używania środków odurzających oraz konsekwencjach zdrowotnych ich stosowania. Po zalogowaniu się do portalu lekarz będzie mógł zapoznać się z 8 prezentacjami/miniwykładami dotyczącymi przetworów konopi indyjskich, substancji stymulujących, opioidów, benzodiazepin, halucynogenów oraz substancji lotnych. Szczególnie przydatne dla lekarzy w ich codziennej pracy mogą być 3 scenki instruktażowe. W każdej z nich lekarz przeprowadza krótką interwencję wobec pacjenta problemowo używającego takich substancji, jak: kokaina, przetwory konopi indyjskich oraz benzodiazepiny. Platforma uzupełniona jest o tematyczne linki i dodatkowe materiały do pobrania.

Czynnikiem motywującym lekarzy do podejmowania powyższych szkoleń powinno być Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów nakładające na nich obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego potwierdzanego co 4 lata poprzez zgromadzenie określonej liczby punktów edukacyjnych (200 pkt.).

Proponowany lekarzom e-learningowy kurs edukacyjny posiada akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej oraz jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Opiekunami merytorycznymi szkolenia i autorami materiałów edukacyjnych jest prof. Marcin Wojnar oraz dr Anna Klimkiewicz. Platforma e-learningowa dla lekarzy stanowi także realizację zadań zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *