Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza na seminarium pt. „Dzieci w wirtualnym świecie – przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od Internetu i komputera”, które odbędzie się dnia 9 grudnia br. w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Spotkanie poprowadzą ekspertki ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie związane z projektem Helpline.org.pl: psycholog Marta Wojtas, która od 10 lat zajmuje się pomocą psychologiczną i interwencją na rzecz dzieci-ofiar przestępstw, oraz kryminolog Agnieszka Nawarenko, kształcącą się w szkole psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji.

Na seminarium zostaną omówione takie tematy, jak: przyczyny korzystania z Internetu przez dzieci, zaspokajanie potrzeb w sieci, objawy nadużywania Internetu i komputera. Szczególnie ważnymi zagadnieniami konferencji będą: rozmowa z dzieckiem, które przejawia uzależnienie od Internetu, oraz porady dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci. W trakcie wykładu zostaną opisane wybrane przypadki uzależnienia od Internetu i komputera zgłaszane do Helpline.org.pl.

Konferencja odbędzie się dnia 9 grudnia br. przy ul. Mazowieckiej 12/25 w godzinach 16.00-18.00. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 5 grudnia pod numerem telefonu: (22) 826 88 62 lub na adres e-mail: mazowiecka@fdn.pl. W seminarium będą mogły wziąć udział jedynie te osoby, które potwierdzą swój udział.

Opracowano na podstawie informacji Fundacji Dzieci Niczyje
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *