Badania wykazały, że precyzyjna obserwacja aktywności mózgu może być źródłem informacji o podwyższonym ryzyku wystąpienia nawrotu u osób uzależnionych od alkoholu, będących na początku leczenia. Badania wspierane przez National Institutes of Health mogą wskazać, które osoby spośród alkoholików wychodzących z uzależnienia są najbardziej zagrożone powrotem do picia.

Głównym celem badania jest zmniejszenie częstotliwości występowania nawrotów u alkoholików leczących się – mówi Kenneth R. Warren, dyrektor National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Lepsze zrozumienie mechanizmów neuronowych, które leżą u podstaw nawrotu, pomogą nam zidentyfikować osoby wrażliwsze na zaostrzenie choroby oraz wskażą inne sposoby zapobiegania nawrotom.

Korzystając z dostępnych metod obrazowania mózgu, naukowcy stwierdzili, że osoby, u których podczas relaksu występuje nadaktywność w korze przedczołowej , były osiem razy bardziej narażone na nawrót choroby alkoholowej niż te, u których wyniki badań mieściły się w normie. Przedczołowa część kory mózgowej wpływa na regulowanie emocji, zdolność wyciszenia się oraz podejmowania decyzji. Chroniczne picie uszkadza rejony mózgu zaangażowane w samokontrolę, negatywnie wpływając na zdolność panowania nad głodem.

Powodem nawrotu często jest stres oraz doświadczanie sytuacji lub odwiedzanie miejsc, które kojarzą się z alkoholem. Badania wykazują, że większość leczących się alkoholików przeżywa nawrót przynajmniej raz. Dzięki funkcjonalnemu obrazowaniu rezonansem magnetycznym – technice, która pozwoliła naukowcom zmierzyć miejscowe zmiany w aktywności mózgu – naukowcy z Uniwersytetu Yale porównali wzorce aktywności mózgu 45 pacjentów, którzy zakwalifikowali się na leczenie szpitalne alkoholizmu do wzorców 30 osób zdrowych. Podczas badania mózgu, uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie relaksujących sytuacji, takich jak plażowanie, oraz sytuacji stresowych, które miały miejsce w ich życiu w niedalekiej przeszłości. Badania nad pacjentami leczonymi z alkoholizmu były kontynuowane przez kolejnych 90 dni po opuszczeniu leczenia, aby określić, ilu spośród badanych wróciło do picia.

Badacze odkryli, że osoby uzależnione, które podczas wyobrażenia relaksującej sytuacji wykazały wzmożoną aktywność w korze przedczołowej, były znacznie bardziej narażone na pojawienie się głodu alkoholowego i kolejnych nawrotów. Prawdopodobieństwo wystąpienia wczesnego nawrotu wzrosło u tych osób o 8,5 razy, natomiast prawdopodobieństwo powrotu do picia dużych ilości alkoholu o 8,7 razy. Wyjątkowo niska aktywność mózgu podczas wyobrażenia stresującej sytuacji była związana z większą liczbą dni picia po nawrocie. Wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu, którzy wzięli udział w badaniu, 30 proc. miało nawrót dwa tygodnie po opuszczeniu leczenia, 46 proc. na koniec miesiąca, a 71 proc. badanych wróciło do picia pod koniec trzymiesięcznej obserwacji.

Obserwowane przez nas wzory aktywności mózgu mogą w przyszłości posłużyć jako wskaźnik neuronowy, który pomoże lekarzom zidentyfikować tych leczących się pacjentów uzależnionych od alkoholu, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko nawrotu choroby – powiedziała Rajita Sinha, Ph.D., profesor w Centrum Badań Dziecka i Wydziału Neurobiologii na Uniwersytecie Yale. – Nasze badania mogą mieć wpływ na wykorzystanie leków i terapii behawioralnych w przywracaniu funkcjonalności  przedczołowej części mózgu. Potencjalnie skorzystają z nich osoby z wysokim ryzykiem nawrotu choroby – dodaje Dr Sinha.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, część National Institutes of Health, jest główną agencją w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialną za prowadzenie i wspieranie badań naukowych na temat przyczyn, konsekwencji, profilaktyki i leczenia nadużywania alkoholu, alkoholizmu i problemów alkoholowych.

Oprac. na podstawie informacji NIAAA
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *