Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (nałogowego hazardu i pracoholizmu). Oferta skierowana jest do certyfikowanych terapeutów uzależnień oraz osób będących w trakcie procesu certyfikacji (KBPN lub PARPA).

 

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie należy nadesłać:

Ponadto Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień działający przy Spółce „Błękitny Krzyż w Polsce” jako partner wymaga nadesłania: wypełnionego i podpisanego oświadczenia (http://www.bk-europe.pl/attachments/article/233/Oswiadczenie.pdf) oraz potwierdzenia dokonania przelewu opłaty rejestracyjnej, która wynosi 86,10 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (instytut@bk-europe.pl), faxem pod numerem (33) 817 28 38 lub pocztą na adres: Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze.

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Broku przy ul. Brzostowej 28 w terminach:

  • 16-17 grudnia br. – rekrutacja trwa.

Zadanie jest realizowane na podstawie grantu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Więcej informacji jest dostępnych pod numerem telefonu (33) 817 28 38 wew. 23.

Opracowano na podstawie informacji www.bk-europe.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *