Od marca br. Stowarzyszenie „Szansa na rozwój” rozpoczęło w Elblągu realizację dwóch projektów skierowanych do osób uzależnionych oraz ich bliskich. Pierwszym z nich jest punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem uzależnienia, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc. Drugi to program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc domową. Udział w obu projektach jest bezpłatny.

 

Punkt konsultacyjny w ramach Stowarzyszenia „Szansa na rozwój” działa od marca br. Można w nim uzyskać porady psychologa, pedagoga/resocjalizatora, terapeuty uzależnień oraz doradcy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby dotknięte problemem uzależnienia oraz ich bliscy. Celem projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

W ramach programu organizatorzy oferują:

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii oraz kierowanie ich do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • poradnictwo na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy na terenie miasta Elbląg.

Dyżury specjalistów:

 • Psycholog – poniedziałek: 12.30 – 14.30
 • Pedagog/resocjalizator – wtorek: 16.00 – 17.00
 • Doradca ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środa: 16.00 – 18.00
 • Terapeuta uzależnień, pedagog – czwartek: 12.00 – 14.00 i 16.00 – 17.00

Punkt konsultacyjny będzie działać do końca bieżącego roku.

Drugi z projektów – program psychoedukacyjny i terapeutyczny – jest skierowany do osób współuzależnionych, które są zmotywowane do dokonania zmian w swoim funkcjonowaniu. Program prowadzony jest przez terapeutę uzależnień oraz pedagoga-trenera.

W ofercie m.in.:

 • psychoterapia dla osób współuzależnionych,
 • psychoterapia pogłębiona dla osób współuzależnionych,
 • diagnoza problemów oraz diagnoza psychologiczna osobowości,
 • konsultacje indywidualne z psychologiem lub psychoterapeutą (porady diagnostyczne),
 • opracowanie indywidualnych programów rozwoju osobistego oraz monitorowanie rezultatów pracy osobistej,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • poradnictwo nt. dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji służb i instytucji z terenu miasta Elbląg.

W ramach programu będzie można skorzystać z:

 • warsztatów psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych (wtorek od godz. 17:00),
 • warsztatów psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych (czwartek od godz. 17:00),
 • psychoterapii indywidualnej (terminy ustalane indywidualnie).

Do udziału w obu projektach można się zgłaszać pod numerem telefonu (55) 649-11-44, w godzinach: 8.00- 15.00, lub osobiście: ul. Zw. Jaszczurczego 17/ pok. 113.

Oba projekty są dofinansowane przez Urząd Miasta Elbląg.

Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia „Szansa na rozwój”
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *