Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu w ramach projektu „Czy wiesz, że… pijąc w ciąży szkodzisz swojemu dziecku?” organizuje szereg działań edukacyjnych adresowanych głównie do kobiet. Wśród planowanych aktywności znajdują się warsztaty „Dopóki masz wybór”, podczas których zostanie omówiona tematyka Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS. Udział jest bezpłatny.

 

Według badań GIS z 2012 roku aż 10,1 proc. kobiet w ciąży pije alkohol. W związku z tym każdego roku rodzi się około 1000 osób z Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS. Jednocześnie dziesięć razy więcej dzieci rodzi się z innymi zaburzeniami rozwojowymi związanymi z alkoholem (FAE, PAE, ARND, ARBD). Mitem jest, że istnieje bezpieczna dawka alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży bez niekorzystnego wpływu na dziecko. Zespołowi FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec jedynie nie sięgając po alkohol w czasie ciąży.

Zadanie „CZY WIESZ, ŻE… pijąc w ciąży szkodzisz swojemu dziecku?” jest realizowane od 1 czerwca br. (do 10 października 2013). Adresatami projektu są kobiety zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (głównie subregionu radomskiego). W ramach projektu realizowane są:

Cykl audycji radiowych „Dzieci wódki”

13. obchody Światowego Dnia FAS

Światowy Dzień FAS corocznie obchodzony jest 9 września. Na wrzesień br. zaplanowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych zwracających uwagę na konieczność zachowania abstynencji w okresie ciąży. Trwająca miesiąc kampania medialna, ulotkowa i warsztatowa ma na celu promowanie abstynencji w czasie ciąży i informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach prenatalnej ekspozycji na alkohol. W ramach obchodów Światowego Dnia FAS odbędą się także:

  • Wystawa (w centrum miasta Radomia) składająca się z 20 plansz, przedstawiających dzieci z FAS i ich opiekunów.
  • Seminarium „Życie z FAScynujacym dzieckiem”. Podczas imprezy dystrybuowane będą ulotki, broszury, plakaty dotyczące ww. tematu, eksperci z różnych dziedzin będą udzielać konsultacji. Ponadto piknik będzie okazją do obejrzenia wystawy „FAScynujące dzieci”.
  • Stworzenie serwisu informacyjnego w mediach, przedstawiającego wyniki badań mózgów dzieci z FAS. Z badań tych wynika, że mózg uszkodzony przez alkohol w życiu płodowym biochemicznie znacznie się różni od mózgu osoby zdrowej.


Warsztaty „Dopóki masz wybór”

Warsztaty adresowane będą także do młodych matek i kobiet w wieku rozrodczym. Czas trwania warsztatów to 3 godziny. Planowanych jest 10 spotkań w różnych miejscowościach subregionu radomskiego. Warsztaty odbędą się  w Świetlicy „Słoneczko” w Trablicach (6 sierpnia o godz. 17:00, Trablice 29) oraz w świetlicy z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali (5 sierpnia 2013 o godz. 15:30, Kowala 105).

Kampania informacyjno-edukacyjna
We wszystkich szpitalach subregionu radomskiego oraz w poradniach dla kobiet będzie można zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu w ciąży. Ponadto ww. materiały będą dodane jako załącznik do bezpłatnych gazet rozdawanych na terenie miasta Radomia.

Punkt informacyjno-edukacyjny
Projekt zakłada uruchomienie specjalnego Punktu dla kobiet. Celem Punktu będą specjalistyczne, osobiste lub telefoniczne konsultacje z psychologiem i terapeutą uzależnień.

Zadanie finansowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu. Wspieranie i realizacja programów informacyjno – edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Opracowano na podstawie www.slonecznydom.cba.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *