Alateen jest częścią Grup Rodzinnych Al-Anon – wspólnoty osób, których życie upływa lub w przeszłości upływało w bliskim kontakcie z uzależnionym od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu.

 

Osoby należące do Alateen spotykają się na mityngach. Ich celem jest wzajemne wspieranie się, dzielenie doświadczeniem, uczenie się o alkoholizmie jako chorobie rodziny oraz koncentracja na osobistym rozwoju. Podejmowane działania mają za zadanie zmniejszyć wpływ alkoholizmu na dalsze życie dzieci.

Członkowie Alateen stosują zasady 12 Kroków zaczerpnięte od Anonimowych Alkoholików.

Dwanaście Stopni Alateen

 • Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.
 • Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może przywrócić nam równowagę ducha i umysłu.
 • Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 • Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
 • Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 • Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
 • Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
 • Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.
 • Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich, lub dla innych.
 • Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.
 • Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.
 • Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

Jedynym warunkiem członkostwa w grupie rodzinnej Alateen jest posiadanie w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. Duchową podstawą wszystkich tradycji Alateen jest anonimowość.

Czego powinno unikać dziecko alkoholika?

Na stronie Grup Rodzinnych Al-Anon można znaleźć porady dla dzieci alkoholików. Członkowie Alateen zalecają, aby:

 • Nie ułatwiać alkoholikowi życia, nie ukrywać przed nim skutków jego choroby i nie robić za niego tego, co sam powinien zrobić.
 • Nie próbować powstrzymywać alkoholika przed dalszym piciem, ponieważ jest to niemożliwe.
 • Nie kłócić się z nietrzeźwym alkoholikiem.
 • Nie chować ani nie wyrzucać jego wódki, ponieważ i tak kupi jej więcej.
 • Nie czuć się dotknięty, kiedy alkoholik obwinia dzieci za to, że pije. W ten sposób stara się usprawiedliwić.
 • Nie używać alkoholu ani lekarstw po to, aby „uciec” od swojej rodziny i sytuacji, w jakiej się znajdujesz.
 • Nie potępiać, nie osądzać ani nie krytykować. Należy pamiętać, że alkoholizm jest chorobą.
 • Nie traktować problemów swoich rodziców jako najważniejszej rzeczy swojego życia.
 • Nie oczekiwać, że wszystko zmieni się na lepsze w ciągu jednego dnia.
 • Nie starać się zmieniać nikogo oprócz siebie samego.
 • Nie pozwalać na to, aby litość nad samym sobą wzrastała, ponieważ to może zniszczyć.
 • Nie martwić się nadmiernie problemami alkoholika.

Dzieci alkoholików powinny pamiętać, że nie są odosobnione ze swoimi problemami. Pomoc znajdą nie tylko w grupach Alateen, Al-Anon i AA, ale także w miejscowych poradniach leczenia alkoholizmu. Ważne jest także pogłębianie wiedzy na temat alkoholizmu oraz świadomość, że choroba ta nie dotyka wyłącznie osoby uzależnionej, ale cierpi na nią cała rodzina.

Na podstawie http://al-anon.org.pl/ opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *