Od początku tego roku do września 2014 Fundacja Inspiratornia realizuje program Candis – nieodpłatną terapię dla osób uzależnionych od marihuany i innych przetworów konopi. Akceptowalnym celem leczenia jest zarówno abstynencja, jak i ograniczenie ich używania. Są jeszcze wolne miejsca!

 

Candis to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16. roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min każda. Terapia jest jednocześnie szansą dla osób mających problemy prawno-karne z powodu posiadania nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Od grudnia 2011 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmieniła art. 72 i tym samym dała szansę użytkownikom złapanym na posiadaniu marihuany, a także innych zakazanych prawem substancji na umorzenie sprawy po wzięciu udziału w programie pomocowym. Zajmujemy się walką o zmianę prawa i gdy to prawo daje szansę, działamy oddolnie. – mówi Agnieszka Sieniawska z Fundacji Inspiratornia i prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Na pytanie, czy problem używania marihuany jest w Polsce duży Maja Ruszpel, Prezes Fundacji Inspiratornia, odpowiada: – Trudno określić jednoznacznie, ile osób w Polsce używa tego narkotyku, ponieważ marihuana jest narkotykiem nielegalnym, za jej używanie grozi kara grzywny, jeśli nie więzienia – ludzie więc niechętnie przyznają się do jej używania. Ponadto dużo zależy od przyjętej metodologii badania. Wiemy jednak, że jest to najpowszechniej używany narkotyk nielegalny. W przybliżeniu mogą to więc być co najmniej 3 miliony osób w Polsce, które kiedykolwiek w życiu używały przetworów konopi.

Osoby zainteresowane nieodpłatnym leczeniem w ramach Candis są proszone o przesłanie SMS na numer 606 662 355 o treści: „Proszę o konsultację Candis – imię, nazwisko, nr zwrotny telefonu”.

Program Candis jest realizowany ze środków finansowych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Fundacji Inspiratornia
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *