W ubiegłym roku Fundacja „24 godziny” przeprowadziła w Warszawie cykl szkoleń dla operatorów gier hazardowych. Cykl nosił nazwę „Powiedz STOP” i trwał od czerwca do grudnia 2012. Celem programu była promocja odpowiedzialnego i kontrolowanego grania. Przed i po ukończeniu szkolenia wśród uczestników przeprowadzono ten sam test, by sprawdzić skuteczność programu.

 

Szkolenie trwało łącznie 16 godzin, a jego tematyka obejmowała m.in.: podstawowe wiadomości z zakresu diagnostyki uzależnienia od hazardu, w tym rozpoznawanie symptomów tzw. grania problemowego i patologicznego, oraz informacje nt. konsekwencji związanych z patologicznym hazardem w odniesieniu do funkcjonowania psychospołecznego graczy i osób z ich najbliższego otoczenia. Operatorów gier hazardowych uczono prowadzenia rozmowy interwencyjnej oraz zapoznano z funkcjonowaniem systemu pomocy osobom uzależnionym.

Magdalena Kruk odpowiedzialna za koordynację projektu zaznacza, że proces rekrutacji nie był łatwym zadaniem: – Zarządcy kasyn nie byli zainteresowani przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników. Wyjaśniano, że zarządy mieszczą się za granicą i procedura formalna organizacji takiego przedsięwzięcia jest zbyt długa. Zarządcy/właściciele salonów gier/zakładów bukmacherskich również nie byli zainteresowani wdrażaniem projektu. Część właścicieli salonów gier tłumaczyło, że firmy są na skraju upadłości/zamknięcia.

W szkoleniu wzięło udział 66 osób – 38 mężczyzn i 26 kobiet. W dwóch kwestionariuszach odnotowano brak danych nt. płci. Najwięcej było 20-latków – 57 osób, czyli 86,4 proc., a następnie 30-latków – 6,1 proc. W badaniu wzięło udział też dwóch 19-latków i jedna osoba w wieku 43 lat. Wykształcenie średnie i policealne miało 35 proc. osób, dyplom magistra lub licencjata posiadało 27,2 proc., a 30 proc. badanych było studentami.

Test, który wypełniali badani składał się z 20 punktów. Respondenci, posługując się pięciostopniową skalą od 1 („całkowicie się nie zgadzam”) do 5 („całkowicie się zgadzam”), ustosunkowywali się do stwierdzeń obrazujących świadomość i wiedzę o zagrożeniach związanych z hazardem oraz umiejętności rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego. Szkolenie przyniosło spodziewane wyniki – w 19 na 20 pytań odnotowano zmianę średniej arytmetycznej odpowiedzi w preteście i postteście. Każda z tych zmian świadczyła o poprawieniu się poziomu świadomości i wiedzy o zagrożeniach wynikających z hazardu. W teście znalazły się m.in. stwierdzenia: „Generalnie, na granie w sposób problemowy najbardziej narażona jest młodzież i młodzi dorośli” – 3,3 wynik w preteście i 4,7 wynik w postteście; „Jednym z symptomów patologicznego hazardu są co najmniej dwa epizody grania występujące w okresie co najmniej 1 roku” – wynik w preteście 2,4, a w postteście 4,9; „Osoby, które uprawiają hazard w sposób nałogowy, same są sobie winne” – wynik w preteście 3,4, a w postteście 1,3; „Współuzależnienie od hazardu polega na tym, że uprawia się hazard w towarzystwie innych uzależnionych osób” – wynik w preteście 3,3, a w postteście 1,7.

Na podstawie artykułu „Powiedz >>Stop<<” autorstwa Marcina J. Sochockiego opublikowanego w czasopiśmie „Remedium” nr 2 (luty 2013) opracowała EB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *