Amfetamina i ecstasy wciąż cieszą się dużym powodzeniem w Europie, a w Polsce niestety coraz większym. Dotyczy to zarówno zażywania, jak również ich produkcji. Jednocześnie ilość konfiskat tych substancji w naszym kraju jest niewielka. Poniżej przedstawiamy statystyki zawarte w „Europejskim raporcie narkotykowym 2013”.

 

Według „Europejskiego raportu narkotykowego 2013” poznanie i zrozumienie ogólnych tendencji związanych z używaniem syntetycznych narkotyków o działaniu pobudzającym jest utrudnione, ponieważ często substancje te stosuje się zamiennie. Jest to zależne od dostępności, ceny i jakości danych produktów, które wpływają na wybory dokonywane przez konsumentów. Substancje z grupy amfetamin i ecstasy są najczęściej używanymi w Europie syntetycznymi substancjami pobudzającymi, stanowiącymi w pewnym stopniu konkurencję dla kokainy.

Kto zażywa narkotyki syntetyczne?

Szacuje się, że ok. 12,7 mln Europejczyków w wieku 15-64 próbowało w swoim życiu amfetaminy lub metamfetaminy – w ubiegłym roku było to około 2 mln osób. W Polsce, w tej grupie wiekowej, przynajmniej raz w życiu po amfetaminy sięgnęło 4,2 proc. społeczeństwa – Polska plasuje się na czwartym miejscu w rankingu europejskim. Najnowsze dane wskazują, że w Europie stabilizuje się lub spada wskaźnik zażywania substancji z grupy amfetamin wśród młodych dorosłych. Amfetamina wciąż jest bardziej rozpowszechniona, ale obecnie obserwuje się oznaki większej dostępności i liczby osób używających metamfetaminy.

Wskaźnik konfiskat amfetaminy w 2011 r. powrócił do poziomu z roku 2002, natomiast wskaźniki konfiskat metamfetaminy, choć pod względem ilości skonfiskowanych narkotyków wciąż są niewielkie, zwiększyły się w okresie od 2002 r. do 2011 r., co wskazuje na wzrost dostępności tej substancji. Wydaje się, że rośnie także spożycie metamfetaminy w Europie – w przeszłości wskaźniki używania tego narkotyku były dość niskie i zjawisko ograniczało się głównie do takich państw, jak Czechy i Słowacja. Obecnie problemowe używanie metamfetaminy notuje się w Niemczech, Grecji, Turcji i na Cyprze.

Polska jest krajem przodującym w europejskim rankingu zażywania „ecstasy” (MDMA). Znajdujemy się na pierwszym miejscu, na równi z Holandią, pod względem spożycia tego narkotyku w grupie wiekowej 15-34 – w ciągu roku poprzedzającego badanie 3,1 proc. Polaków zażyło „ecstasy”. Szacuje się też, że ok. 11,4 miliona Europejczyków w wieku 15-64 próbowało w swoim życiu „ecstasy”. Wydaje się, że w ostatnich latach popularność tego narkotyku spadła, co prawdopodobnie wynika z gorszej jakości (czystości lub zawartości MDMA) tabletek sprzedawanych pod nazwą „ecstasy”. Obecnie tendencja ta raczej się zmienia, a większa dostępność MDMA zachęca do ponownego interesowania się tym narkotykiem.

Kto produkuje narkotyki?

W najnowszym raporcie EMCDDA przeanalizowano produkcję narkotyków syntetycznych. Według Perspective on drugs („POD”) najpoważniejsze wyzwania – jeśli chodzi o egzekwowanie prawa w państwach, w których produkowana jest amfetamina i metamfetamina – dotyczą alfa-fenyloacetonitrylu (APAAN), związku chemicznego będącego prekursorem BMK (używanego do produkcji amfetaminy i metamfetaminy). Od 2009 r. skonfiskowano lub zatrzymano w Europie dużą liczbę dostaw APAAN (w sumie kilkadziesiąt ton substancji). Ten związek chemiczny znajduje się w przygotowanym przez Komisję Europejską wykazie substancji dobrowolnie kontrolowanych jako substancja używana do produkcji syntetycznych narkotyków, ale nie podlega kontroli na szczeblu międzynarodowym.

W Europie amfetaminę i metamfetaminę wytwarza się na użytek krajowy, chociaż pewne ilości amfetaminy produkuje się również na eksport, głownie na Bliski Wschód. Ten sam sprzęt oraz personel jest wykorzystywany do wytwarzania innych substancji syntetycznych, takich jak MDMA („ecstasy”). Ich produkcja na dużą skalę ma miejsce w Belgii i Holandii oraz w Polsce i krajach bałtyckich. Laboratoria wykryto również w Bułgarii, Niemczech i na Węgrzech. Liczne miejsca produkcji zgłosiła Republika Czeska – w większości z nich prowadzi się działalność na małą skalę, wytwarzając narkotyki na własny użytek. Odnotowano również miejsca, w których produkowano metamfetaminę z przeznaczeniem zarówno do konsumpcji krajowej, jak i na eksport do krajów sąsiednich. Produkcja metamfetaminy w krajach bałtyckich wzrosła i narkotyk ten przeznacza się na eksport do krajów skandynawskich, w których niebawem substancja ta może wyprzeć amfetaminę.

W 2011 roku najwięcej konfiskat amfetamin zarejestrowano w Niemczech (1368 kg), Holandii (1074 kg) i Wielkiej Brytanii (1048 kg), natomiast „ecstasy” – we Francji (1 510 500), Turcji (1 364 253 tabl.) oraz Holandii (1 059 534 tabl.). W Polsce konfiskaty wyniosły wówczas 75 082 tabletki „ecstasy” oraz 395 kg amfetamin.

Na podstawie raportu EMCDDA pt.: „Europejski raport narkotykowy 2013: Tendencje i osiągnięcia” oraz notatki informacyjnej Agencji UE ds. narkotyków opracowała EB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *