Jak wynika z badania Fundacji CBOS, ponad 50 tys. Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a kolejne prawie 200 tys. to osoby narażone na ryzyko uzależnienia. Poszczególne gry na pieniądze mają różny potencjał uzależniający: najbardziej narażeni na uzależnienie są grający na automatach o tzw. niskich wygranych i gracze „kasynowi”.

 

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie Fundacji CBOS blisko jedna czwarta mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia grała w gry na pieniądze. W przypadku zdecydowanej większości były to gry liczbowe, zdrapki, loterie, konkursy. Tylko nieliczni grali w tym okresie na automatach, zawierali zakłady bukmacherskie bądź byli w kasynie.

Ryzyko uzależnienia od hazardu wydaje się relatywnie niewysokie. Wśród ogółu grających w ciągu ostatniego roku tylko ok. 1 proc. ma poważny problem z hazardem, a niespełna 4 proc. dotyczy umiarkowany poziom ryzyka uzależnienia. Niemniej oznacza to, że w skali kraju ponad 50 tys. Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a kolejne prawie 200 tys. to osoby narażone na ryzyko uzależnienia. Najbardziej narażeni na uzależnienie są grający na automatach o tzw. niskich wygranych i gracze „kasynowi”.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, grający pojawiają się na wszystkich piętrach struktury społecznej i we wszystkich kategoriach demograficznych. Istotne statystycznie różnice między graczami i niegraczami ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i status ekonomiczny w większości przypadków nie przekraczają kilku punktów procentowych.

Jednym z najistotniejszych czynników chroniącym przed hazardem mogłaby się okazać zmiana społecznego nastawienia do gier na pieniądze i zwiększenie świadomości ryzyka związanego z hazardem. Szczególnie ważna jest tu praca z dziećmi i młodzieżą, w celu jak najwcześniejszego zinternalizowania prawdziwego obrazu hazardu i niedopuszczenia do „oswojenia” się z tego rodzaju aktywnością.

Projekt badawczy pt. „Opracowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego / patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych” Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej realizowała w latach 2011-2012. Celem projektu było określenie rozpowszechniania rożnych form hazardu i innych uzależnień behawioralnych w populacji ogólnopolskiej oraz zidentyfikowanie czynników chroniących i czynników ryzyka tych uzależnień. Badanie było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Opracowano na podstawie ww. raportu z badania Fundacji CBOS
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *