W dniach 25-26 listopada 2013 r. w Hotelu Rubikon w Lublinie odbędzie się konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnienia w województwie lubelskim. Organizatorem konferencji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Wydarzenie jest finansowane ze środków Budżetu Województwa Lubelskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ponadto każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych oraz będzie miał zapewnione pełne wyżywienie w trakcie konferencji i nocleg. Warsztaty odbędą się w Hotelu Rubikon przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak:

  • realizacja zadań ROPS na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w 2012 r. i 2013 r.;
  • problem narkotyków, dopalaczy, leków i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży;
  • świadomość a zachowania ryzykowne związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
  • aktywność samorządów gminnych w obszarze pomocy dla osób uzależnionych;
  • praktyki stosowane w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • działania Policji ukierunkowane na zapobieganie zjawisku uzależnienia;
  • uzależnienie ze względu na płeć. Test przesiewowy AUDIT;
  • rola Policji i organu wymiaru sprawiedliwości w działaniach odnoszących się do sprawcy

W części warsztatowej uczestnicy konferencji będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie są sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Poznają także prawne aspekty dotyczące jakości gminnych programów profilaktyki oraz fakty na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jako najcięższej formy wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych wywołanych na skutek ekspozycji płodu na alkohol.

W ramach konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: zazmisericordia@gmail.com lub faksem pod numer: (81) 751 95 01. Uczestnikami konferencji szkoleniowej mogą zostać: pracownicy administracji rządowej, samorządowej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za realizację programów przeciwdziałania narkomanii, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień, przedstawiciele innych instytucji zajmujących się bezpośrednio problematyką uzależnień, w tym, m.in. pracownicy: oświaty, służby zdrowia, służby celnej, Policji. Za rekrutację odpowiada Arkadiusz Sadowski. Telefon kontaktowy: (81) 751 95 01, 603 918 147

Konferencję realizuje Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Zakład Aktywności Zawodowej na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Regulamin konferencji, dokładny jej plan oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.rops.lubelskie.pl.

Opracowano na podstawie informacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *