Trwają badania mające określić, czy zażywanie metamfetaminy w czasie ciąży wpływa na dalszy rozwój dziecka. Amerykańscy naukowcy zaangażowali grupę opiekunów nauczania przedszkolnego, których zadaniem było określenie niepokojących zachowań wśród dzieci wystawionych na działanie tego narkotyku w okresie prenatalnym. Jak się okazało, wśród trzy- i pięciolatków z tej grupy wystąpiły wzmożona chwiejność emocjonalna oraz stany lękowe i depresyjne. Starsze dzieci miały również zaburzoną koncentrację oraz wykazywały większe skłonności do agresywnych i destruktywnych zachowań niż ich rówieśnicy.

 

Ze wsparciem NIDA (amerykańskiego Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Narkotyków), w ramach projektu IDEAL (Infant Development, Environment and Lifestyle) przeprowadzono badania na grupie ponad 200 dzieci, których matki zażywały metamfetaminę podczas ciąży. Wnioski wyciągnięto na podstawie obserwacji maluchów prowadzonych od momentu ich urodzenia. Wcześniejsze eksperymenty przeprowadzone w ramach IDEAL wykazały m.in., że wystawianie dziecka na działanie tego narkotyku w okresie prenatalnym ogranicza wzrost płodowy noworodka oraz ma wpływ na powstawanie u niego deficytów w zakresie umiejętności motorycznych.

Najnowsze odkrycia pokrywają się z odpowiedziami opiekunów nauczania przedszkolnego, udzielonymi na podstawie kwestionariusza Child Behavior Checklist, umożliwiającego identyfikację problemów behawioralnych u dzieci. Zarówno dzieci trzy- i pięcioletnie, których matki zażywały metamfetaminę podczas ciąży, reagowały bardziej emocjonalnie na różne sytuacje oraz doświadczały większej ilości stanów lękowych i depresyjnych. Nauczyciele zauważyli również, że badani pięciolatkowie byli bardziej nieposłuszni i agresywni od swoich rówieśników. Stwierdzono także, że tę grupę dzieci częściej dotyka zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Mimo że średnie wyniki badań wśród dzieci wystawionych i niewystawionych na działanie metamfetaminy w okresie prenatalnym mieściły się w granicach normy, to jednak więcej pięciolatków urodzonych przez matki zażywające ten narkotyk zakwalifikowano do grupy wykazujących istotne problemy behawioralne.

Naukowcy stwierdzili również, że 26 dzieci w wieku 5,5 lat, których matki przyjmowały narkotyki przynajmniej 3 dni w tygodniu przez całą ciążę, okazało się słabszymi w teście dotyczącym kontroli (hamowania) (z ang. inhibitory control). Należy pamiętać, że zdolność do odpierania pierwotnych impulsów lub pozostania skupionym mimo zakłóceń, takich jak np. hałas, owocuje późniejszym akademickim i psychosocjalnym sukcesem.

Te dane sugerują, że zażywanie metamfetaminy w czasie ciąży może zaburzyć normalny rozwój kory czołowej – mówi dr Linda LaGasse z Warren Alpert Medical School w Brown University oraz szpitala dla kobiet i niemowląt w Providence, Rhode Island. Nieprawidłowości w obrębie obwodów kory czołowej mogą zaburzać umiejętność kontroli, co może prowadzić do kłopotów z koncentracją oraz problemów behawioralnych.

Rozpoznawanie tego typu problemów we wczesnym okresie życia jest kluczowe, aby zapobiec pojawieniu się trudności związanych ze sferą emocjonalną i behawioralną dziecka. – dodaje dr LaGasse. – Przyglądanie się tym dzieciom jest kluczem do tego, abyśmy mogli wyciągnąć długofalowe wnioski z prowadzonych badań. W momencie, gdy określimy kierunki rozwoju tych dzieci, będziemy mogli zdefiniować podstawowe kroki, które należałoby podjąć celem opracowania strategii prewencyjnych. – podsumowuje dr Lester, czołowy badacz IDEAL.

Na podstawie „Prenatal Methamphetamine Exposure Linked With Problems, NIDA, opracowała ZL
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *