Objawy zespołu abstynencyjnego (odstawiennego) występują u osób uzależnionych po: zmniejszeniu dawki dobowej narkotyku lub jego odstawieniu, co powoduje obniżenie poziomu substancji psychoaktywnej i jej aktywnych metabolitów we krwi; oraz zażyciu leków działających antagonistycznie w stosunku do wybranych receptorów, np. naloksonu przez uzależnionych czynnie od opiatów, flumazenilu przez uzależnionych od leków uspokajających.

 

Objawy zespołu abstynencyjnego są zazwyczaj charakterystyczne dla danej substancji psychoaktywnej. Przyjmowanie kilku substancji psychoaktywnych modyfikuje przebieg zespołu abstynencyjnego.

Nasilenie objawów abstynencyjnych zależy od:

  • wielkości dawki dobowej narkotyku przyjmowanego w ostatnich trzech tygodniach,
  • drogi przyjmowania narkotyku,
  • stanu somatycznego i psychicznego,
  • doświadczenia w chorobie danej osoby.

Czas trwania zespołu abstynencyjnego jest ograniczony w czasie. Zazwyczaj jego objawy, nawet w przypadku braku leczenia, mijają samoistnie.

Do zagrażających życiu stanów w przebiegu zespołów abstynencyjnych zalicza się:

  • niekontrolowane odstawianie leków uspokajających i nasennych (benzodiazepiny, barbiturany) z powodu zagrożenia napadami drgawkowymi i stanami majaczeniowymi,
  • zespoły abstynencyjne przebiegające ze współwystępowaniem zaburzeń psychotycznych czy świadomości.

Opracowano na podstawie www.kbpn.gov.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *