Poziom narażenia na bierne palenie zredukowany, ale wciąż zbyt wysoki – wynika z raportu Komisji Europejskiej. Belgia, Hiszpania i Polska to przykłady krajów, w których przyjęcie kompleksowych przepisów prawnych doprowadziło w krótkim czasie do znacznego spadku poziomu biernego palenia.

 

 

Zgodnie z opublikowanym raportem Komisji Europejskiej, ochrona przed biernym paleniem w UE znacznie się poprawiła. W 2012 r. 28 proc. Europejczyków było narażonych na działanie dymu tytoniowego w barach, w porównaniu z 46 proc. w 2009 r.

Z opublikowanego dziś raportu wynika, że państwa członkowskie czynią stałe postępy w dziedzinie ochrony obywateli przed biernym paleniem. Poziom narażenia obywateli na działanie dymu tytoniowego jest jednak nadal bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach UE i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby uwolnić Europę od dymu. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, wyrażam uznanie dla tych, którzy przyjęli ambitne przepisy na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego, i zachęcam innych do brania z nich przykładu” – oświadczył Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Narażenie na dym tytoniowy jest częstą przyczyną zgonów, zachorowań i niepełnosprawności w Unii Europejskiej. Według ostrożnych szacunków w 2002 r. w UE w wyniku narażenia na dym tytoniowy zmarło ponad 70 tys. osób dorosłych, wśród których było wielu niepalących lub pracowników narażonych na bierne palenie w miejscu pracy. Korzyści dla zdrowia wynikające z przepisów antynikotynowych są natychmiastowe i obejmują zmniejszenie częstotliwości występowania zawałów serca oraz poprawę stanu zdrowia dróg oddechowych.

Raport ten powstał w oparciu o dane zebrane i przekazane przez 27 państw członkowskich, opracowane zgodnie z zaleceniem Rady z 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02). W zaleceniu tym wezwano rządy do przyjęcia i wdrożenia przepisów mających na celu pełną ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego. Raport rozwiewa obawy, że zakaz palenia wywiera negatywny wpływ na przychody barów i restauracji wykazując, że skutki gospodarcze były ograniczone, neutralne, a w dłuższej perspektywie nawet pozytywne. Jednakże w raporcie wskazano również, że niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle jeśli chodzi o kompleksowe przepisy w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ich egzekwowanie.

Poparcie społeczne przepisów antynikotynowych jest w Europie bardzo wysokie. Z przeprowadzonego w 2009 r. badania wynika, że cieszą się one poparciem większości Europejczyków. Znajduje to również potwierdzenie w wynikach badań krajowych, które wykazują, że poparcie wzrosło po wprowadzeniu skutecznych środków.             

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *