Poziom narażenia na bierne palenie zredukowany, ale wciąż zbyt wysoki – wynika z raportu Komisji Europejskiej. Belgia, Hiszpania i Polska to przykłady krajów, w których przyjęcie kompleksowych przepisów prawnych doprowadziło w krótkim czasie do znacznego spadku poziomu biernego palenia.

 

 

Zgodnie z opublikowanym raportem Komisji Europejskiej, ochrona przed biernym paleniem w UE znacznie się poprawiła. W 2012 r. 28 proc. Europejczyków było narażonych na działanie dymu tytoniowego w barach, w porównaniu z 46 proc. w 2009 r.

Z opublikowanego dziś raportu wynika, że państwa członkowskie czynią stałe postępy w dziedzinie ochrony obywateli przed biernym paleniem. Poziom narażenia obywateli na działanie dymu tytoniowego jest jednak nadal bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach UE i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby uwolnić Europę od dymu. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, wyrażam uznanie dla tych, którzy przyjęli ambitne przepisy na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego, i zachęcam innych do brania z nich przykładu” – oświadczył Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Narażenie na dym tytoniowy jest częstą przyczyną zgonów, zachorowań i niepełnosprawności w Unii Europejskiej. Według ostrożnych szacunków w 2002 r. w UE w wyniku narażenia na dym tytoniowy zmarło ponad 70 tys. osób dorosłych, wśród których było wielu niepalących lub pracowników narażonych na bierne palenie w miejscu pracy. Korzyści dla zdrowia wynikające z przepisów antynikotynowych są natychmiastowe i obejmują zmniejszenie częstotliwości występowania zawałów serca oraz poprawę stanu zdrowia dróg oddechowych.

Raport ten powstał w oparciu o dane zebrane i przekazane przez 27 państw członkowskich, opracowane zgodnie z zaleceniem Rady z 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02). W zaleceniu tym wezwano rządy do przyjęcia i wdrożenia przepisów mających na celu pełną ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego. Raport rozwiewa obawy, że zakaz palenia wywiera negatywny wpływ na przychody barów i restauracji wykazując, że skutki gospodarcze były ograniczone, neutralne, a w dłuższej perspektywie nawet pozytywne. Jednakże w raporcie wskazano również, że niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle jeśli chodzi o kompleksowe przepisy w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ich egzekwowanie.

Poparcie społeczne przepisów antynikotynowych jest w Europie bardzo wysokie. Z przeprowadzonego w 2009 r. badania wynika, że cieszą się one poparciem większości Europejczyków. Znajduje to również potwierdzenie w wynikach badań krajowych, które wykazują, że poparcie wzrosło po wprowadzeniu skutecznych środków.

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *