Na rozwój płodu wpływa wiele czynników, również to, co kobieta je i pije. Jeśli sięga po alkohol może poważnie zaszkodzić dziecku, a wynikające z tego problemy mogą być odczuwalne przez całe jego życie. Poniżej wymieniamy konsekwencje, jakie niesie picie alkoholu w trakcie ciąży.  

 

Specjaliści podkreślają, że dla kobiet w ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Nie ma też znaczenia rodzaj pitych trunków – piwo, wino, likier i wódka szkodzą w jednakowym stopniu. Lekarze zalecają, aby w czasie ciąży całkowicie zrezygnować z picia alkoholu, a najlepiej jest to uczynić już na etapie planowania dziecka. To ważne, ponieważ badania dowodzą, że alkohol może zaszkodzić płodowi nawet w pierwszym miesiącu ciąży.

Alkoholowy zespół płodowy

Do najpoważniejszych konsekwencji spożywania alkoholu w okresie ciąży należy tzw. alkoholowy zespół płodowy. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w Polsce w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Dzieci rodzące się z alkoholowym zespołem płodowym są mniejsze. Dochodzi u nich do wielu psychicznych i fizycznych zaburzeń, które wiążą się z opóźnieniem w rozwoju, dysfunkcjami mózgu, problemami ze wzrokiem i słuchem, kłopotami z koncentracją i uczeniem się nawet prostych rzeczy. Nierzadko pojawiają się też zaburzenia zachowania i relacji społecznych. W skrajnych przypadkach osoby, u których zdiagnozowano FAS, w dorosłym życiu mogą mieć problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.

Długoterminowe zmiany w mózgu

Nowe badania z użyciem rezonansu magnetycznego wykazują, że dzieci, których matki spożywały alkohol podczas ciąży, cechowały nietypowe wzorce rozwoju mózgu. Dotyczyło to przede wszystkim jego zmniejszonej plastyczności, czyli zdolności do wzrostu i modelowania w oparciu o nowe doświadczenia.

Podczas normalnego rozwoju objętość mózgu w młodym wieku zwiększa się w miarę powstawania nowych połączeń neuronowych, a następnie zmniejsza się w określonych rejonach w czasie dojrzewania. Niewykorzystywane w odpowiednim stopniu połączenia mózgowe są usuwane w celu zwiększenia wydajności mózgu. W przypadku dzieci, których matki piły w trakcie ciąży, proces ten jest zakłócony. U dzieci, które były narażone na działanie alkoholu w okresie płodowym, brak wzrostu mózgu najbardziej widoczny był w jego tylnej części – szczególnie w korze ciemieniowej, która odpowiada za selektywną uwagę i ruch ciała.

Oprac. NewsNet
fot. iStock

Źródła: dane GIS; NIAAA/NIH (http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/DrinkingPregnancy_HTML/pregnancy.pdf, http://www.spectrum.niaaa.nih.gov/newsfromthefield/PregnancyConsequences.aspx)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *