Opierając się na kryteriach diagnostycznych ICD-10 można przyjąć, że uzależnienie od nikotyny rozpoznaje się wówczas, gdy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność co najmniej trzech objawów z poniższej listy:

1. silną potrzebę (“głód”) lub poczucie przymusu używania nikotyny (np. palenia tytoniu);

2. subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań związanych z paleniem, tj. trudności w:

  • powstrzymywaniu się od palenia tytoniu,
  • kontrolowaniu częstotliwości palenia tytoniu (np. papierosów),
  • kontrolowaniu ilości wypalanych papierosów;

3. obecność fizjologicznych objawów zespołu odstawienia (niepokoju, rozdrażnienia itp.) występujących przy próbach przerwania lub ograniczenia palenia;

4. występowanie zjawiska tolerancji, polegającego na konieczności wypalania coraz większej ilości tytoniu (papierosów), w celu osiągnięcia efektu uzyskiwanego poprzednio po mniejszej ilości;

5. zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz palenia tytoniu (np. papierosów);

6. palenie pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek z paleniem tytoniu.

źródło: AKMED Centrum Konsultacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *