Test został opracowany przez dr Ninę Schneider z Uniwersytetu w Los Angeles i służy do badania gotowości do zaprzestania palenia tytoniu.

 • Czy chce Pan/i zaprzestać palenia?
 • Czy Pan/i decyduje się na to dla siebie (zaznaczyć „tak”) czy dla kogoś innego np. dla rodziny (zaznaczyć „nie”)
 • Czy podejmował/a Pan/i już kiedyś próby zaprzestania palenia?
 • Czy Pan/i wie w jakich sytuacjach najczęściej sięga po papierosa?
 • Czy Pan/i wie dlaczego sięga po papierosa?
 • Czy podczas „rzucania” palenia może Pan/i liczyć na czyjąś pomoc?
 • Czy członkowie Pani/Pana rodziny są osobami niepalącymi?
 • Czy w miejscu Pani/Pana pracy nie pali się tytoniu?
 • Czy jest Pan/i zadowolony/a ze swojej pracy i trybu życia?
 • Czy wie Pan/i, gdzie znaleźć pomoc gdyby pojawiły się problemy z wytrwaniem w abstynencji nikotynowej?
 • Czy ma Pan/i świadomość jakie pokusy i trudności mogą pojawić się w okresie abstynencji nikotynowej?
 • Czy wie Pan/i jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?

Jeżeli suma odpowiedzi „TAK” jest większa od sumy odpowiedzi „NIE”, oznacza to, że motywacja do zerwania z nałogiem palenia tytoniu jest silna. Częstsze zakreślenie odpowiedzi przeczącej oznacza, że gotowość danego pacjenta do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka, co może świadczyć o tym, że może on w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia lub też ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji.

Zaprzestanie palenia wiąże się czasami z wystąpieniem objawów odstawienia nikotyny (zespół abstynencyjny). Objawy te to: „głód” nikotyny (papierosa), napięcie, niepokój, nadmierna nerwowość, agresja, spadek nastroju, trudności w koncentracji, nadmierna senność lub bezsenność, wzrost łaknienia.

Powyższe objawy są najbardziej dokuczliwe w pierwszych tygodniach po zaprzestaniu palenia, a następnie stopniowo ustępują, chociaż chęć zapalenia papierosa może pojawić się jeszcze po wielu miesiącach czy nawet latach.

źródło: AKMED Centrum Konsultacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *