W Łodzi 5 października br. odbędzie się Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej „Nadziejo prowadź!”. To okazja, by zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Do udziału w festiwalu mogą się zgłosić osoby, które borykają się z problemem uzależnienia (swoim lub bliskich) i odnajdują radość oraz spełnienie w sztuce! Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września br.

Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej „Nadziejo prowadź!” odbędzie się 5 października o godzinie 15.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia” w Łodzi przy ul. Łanowej 14. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Bałuckim Stowarzyszeniem Abstynentów „Rodzina”. Celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego twórców-amatorów, propagowanie ruchu trzeźwościowego, pobudzanie do twórczości osób uzależnionych i pokazanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Impreza została podzielona na cztery kategorie: twórczość poetycką, plastyczną, fotograficzną oraz muzyczną. Festiwal adresowany jest do dorosłych członków Wspólnoty AA, Al-Anon, DDA oraz osób związanych ze Stowarzyszeniami i Klubami Abstynenckimi.

Aby zaprezentować swoją twórczość na festiwalu należy zgłosić się do dnia 10 września wypełniając kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie http://www.bok.lodz.pl/files/Karta%20zglosz%20XI%20NADZIEJO%20PROWADZ%202013.pdf. Zgłoszenia należy przysyłać na adres: Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów „RODZINA”, 91-844 Łódź, ul. Czarnieckiego 4.

Wraz z kartą zgłoszeniowa należy nadesłać (lub przynieść osobiście do BOK „Lutnia”) swoje prace:

  • twórczość poetycką – maksymalnie trzy wiersze opatrzone godłem (dowolne słowo pozwalające zachować anonimowość autora przy ocenie pracy),
  • twórczość plastyczną – maksymalnie trzy prace w dowolnej technice,
  • twórczość fotograficzną – maksymalnie trzy prace,
  • twórczość muzyczną – maksymalnie trzy utwory własne.

Zaprezentowane prace oceni jury. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane  są nagrody. Uczestników festiwalu nagrodzi także publiczność – wybierze po jednym z najlepszych artystów z każdej kategorii. Na festiwalu będzie zapewniony poczęstunek.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: abstynenci.rodzina@neostrada.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem: (42) 652 62 27.

Regulamin festiwalu dostępny jest pod adresem: http://www.bok.lodz.pl/files/Regul%20XI%20Fest%20NADZ%20PROw%2013%20przerob.pdf

Opracowano na podstawie informacji www.bok.lodz.pl
f
ot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *