Regularne zażywanie konopi indyjskich ma wpływ na spadek ilorazu inteligencji – potwierdzają to 25-letnie badania wspierane przez amerykański Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków (NIDA). Badani, którzy przed ukończeniem 18. roku życia byli regularnymi użytkownikami konopi indyjskich, odnotowali regres poziomu IQ, w zależności od tego, jak długo je spożywali.

 

Naukowcy z Uniwersytetu Duke, King’s College London oraz Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii przebadali 1037 osób urodzonych w latach 1972 i 1973 w Dunedin, które pochodziły z rodzin o różnym statusie socjoekonomicznym. Badani jako niemowlęta zostali zarejestrowani w długofalowym projekcie Multidisciplinary Health And Development Study.

Zażywanie konopi wiąże się z pogorszeniem procesów poznawczych

Dr Madeline Meier wraz z zespołem przeprowadziła cztery testy sprawdzające poziom inteligencji każdego badanego, aż do osiągnięcia przez niego 13. roku życia. Na dalszym etapie badań, podczas pięciu spotkań organizowanych w momencie, gdy uczestnicy kończyli odpowiednio 18, 21, 26, 32 i 38 lat, naukowcy zadawali pytania o zażywanie konopi indyjskich. Po ukończeniu przez badanych 38. roku życia ponownie wykonano test IQ. Zespół brał pod uwagę średni wynik czterech testów IQ z czasów dzieciństwa każdego uczestnika, po czym porównał go z wynikiem otrzymanym po zbadaniu poziomu IQ w wieku 38 lat. W celu określenia ilorazu inteligencji naukowcy korzystali ze Skali Inteligencji Wechslera (WISC-R – w przypadku dzieci, WAIS-IV – w przypadku dorosłych).

Zmiany w poziomie inteligencji uczestników badania od okresu dzieciństwa do osiągnięcia 38. roku życia były analizowane w stosunku do liczby spotkań, podczas których deklarowali oni (bądź nie) regularne zażywanie konopi indyjskich (regularne, czyli przynajmniej 4 razy w tygodniu). W przypadku osób, które zadeklarowały systematyczną konsumpcję konopi podczas jednego na pięć spotkań, wynik testu IQ w wieku 38 lat był niższy średnio o 3 punkty w porównaniu z uzyskanym w dzieciństwie. Badani, którzy zasygnalizowali regularne spożywanie konopi podczas 3 lub więcej spotkań, utracili 5 punktów IQ. Natomiast iloraz inteligencji osób, które nie zażywały konopi indyjskich w trakcie badania, nieco wzrósł.

Naukowcy zauważyli także, że większy spadek IQ dotyczył osób, które rozpoczęły zażywanie konopi w okresie dojrzewania. Co więcej, badani, którzy wykazywali objawy uzależnienia od konopi przed ukończeniem 18. roku życia, i deklarowali regularne spożywanie konopi na 3 lub więcej spotkaniach, utracili średnio 8 punktów w skali IQ.

W ramach badań oceniono także niektóre funkcje umysłowe 38-latków, którzy deklarowali regularne zażywanie konopi indyjskich. Uczestnicząca w badaniach dr Terrie Moffitt zaznaczyła, że chociaż wraz z zespołem spodziewała się osłabienia pamięci, to okazało się, że „wszystkie funkcje umysłowe były uszkodzone. Praktycznie każda z nich doświadczyła regresu, m.in. pamięć, prędkość przetwarzania informacji, funkcje wykonawcze, umiejętności werbalne, uwaga i inne”. Tego rodzaju deficyty psychiczne do tego stopnia wpływały na codzienne funkcjonowanie uczestników badania, że były one zauważalne dla ich najbliższego otoczenia.

Czy zmiany w mózgu są odwracalne?

Naukowcy twierdzą, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą określić, czy uszkodzenia mózgu związane z zażywaniem konopi są odwracalne. Wskazują oni jednak na niedawne odkrycie, zgodnie z którym zaprzestanie bądź zmniejszenie częstotliwości spożywania konopi wśród osób, które zaczynają je stosować w wieku nastoletnim, nie ma wpływu na przywrócenie poziomu IQ do pierwotnego stanu.

Więcej: http://www.drugabuse.gov/news-events/nida-notes/2013/08/early-onset-regular-cannabis-use-linked-to-iq-decline

Oprac. ZL
fot. iStock

Komentarze

typ12013-11-06 12:31:33

brednie

heniek z pocztowej2013-10-19 08:31:44

A jak ktos ma byc inteligentny skoro nic nie robi tylko pali od rana do wieczora.Moim zdaniem paląc jednego skręta dziennie jedeyne co spada to cisnienie po całym zjebanym dniu w robocie i uzeraniu się z debilami.

asd2013-10-18 14:52:24

"Instytut ds. Nadużywania Narkotyków (NIDA)" - przecież wiadomo, że wynik badań zależy od tego, kto go sponsoruje. Nigdy nie widziałem wyników badań, które byłyby na niekorzyść osoby lub instytucji która płaci za badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *