W związku z końcem roku ruszyły konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie na rok 2014. Terminy składania ofert to 10 grudnia br. – 8 stycznia 2014 r.

 

Do udziału w konkursach, oprócz organizacji pozarządowych, mogą zgłaszać się także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkursy dotyczą szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Do zadań zwycięzców, w zależności od dzielnicy, będą należeć takie działania, jak: wspieranie rodzin zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą, zamieszkujących bądź przebywających na terenie danej dzielnicy, pomoc dzieciom i młodzieży pijącej i/lub zagrożonej przemocą w rodzinie, podniesienie świadomości na temat zachowań ryzykownych podejmowanych pod wpływem środków psychoaktywnych, wspieranie akcji edukacyjno–informacyjnych, organizacja szkoleń kadr instytucji i organizacji działających na rzecz osób i rodzin zagrożonych występowaniem problemów alkoholowych i przemocą w rodzinie, prowadzenie placówek wsparcia dla młodzieży z rodzin alkoholowych, organizacja kolonii i obozów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie pilotażowego programu zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, wspieranie środowisk abstynenckich oraz działań integracyjnych dla rodzin.

Wola

Termin składania ofert: 10 grudnia br., godz. 15.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, tel. (22) 443 57 52 lub (22) 443 57 59, ul. Syreny 18, pok. 11 i 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Bielany

Termin składania ofert: 12 grudnia br., godz. 14.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, tel. (22) 37 33 113, ul. Żeromskiego 29 pok. 113, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Białołęka

Termin składania ofert: 12 grudnia br., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, tel. (22) 811 60 70, ul. Milenijna 2a, pok. 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

Wawer

Termin składania ofert: 12 grudnia 2013 r. – 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, tel. (22) 443 68 95, ul. Żegańska 1, pok. 109 (I piętro) od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30.

Bemowo

Termin składania ofert: 13 grudnia br., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, tel. (22) 53 37 844, ul. Powstańców Śląskich 70, II piętro, pok. 238 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Praga-Południe

Termin składania ofert: 13 grudnia br., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy tel. (22) 338 02 10, (22) 338 02 62, ul. Grochowska 274, p. II, pok. 210 – 212 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Wilanów

Termin składania ofert: 13 grudnia 2013 br., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy tel. (22) 116 87 72, 116 87 58, 116 87 57, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, pok. 201 i 202 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Śródmieście

Termin składania ofert: 16 grudnia br., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy tel. (22) 502 29 24, ul. Krucza 6/14 a, pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00.

Targówek

Termin składania ofert: 16 grudnia br.
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy tel. (22) 44 38 741, ul. Kondratowicza 20, pok. 409 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Ursynów

Termin składania ofert: 16 grudnia br., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, tel. (22) 443 75 22, (22) 546 60 01, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 424a oraz pok. 449 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Wesoła

Termin składania ofert: 16 grudnia br., godz. 15.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, tel. (22) 773 60 18, ul. 1 Praskiego Pułku 33, pok. 216, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00.

Żoliborz

Termin składania ofert: 30 grudnia br., godz. 16:00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, tel. (22) 207 14 37, (22) 207 14 18, ul. Słowackiego 6/8, pok. 25 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Praga-Północ

Termin składania ofert: 8 stycznia 2014 r., godz. 16.00
Więcej informacji: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, tel. (22) 59 00 142, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 pok. 204 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Opracowano na podstawie informacji Urzędu m.st. Warszawa
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *